İki bakanlıkta kadro düzenlemesi « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

İki bakanlıkta kadro düzenlemesi

Bu haber 17 Ocak 2020 - 11:01 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı,iki bakanlıkta kadro düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bazı genel müdürlükler  ve birimler kapatılırken 3 yeni genel müdürlük kuruldu.  Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü,  Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü,  Tehlikeli Maddeler ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti  Genel Müdürü, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile 5 genel müdür yardımcısı  kadrosu iptal edildi.Bunların yerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü,  Denizcilik Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile 15 denizcilik uzmanı kadrosu  oluşturuldu.  Karayolu Düzenleme, Demiryolu Düzenleme, Tehlikeli Mal ve Kombine  Taşımacılık Düzenleme genel müdürlüklerinin yerine kurulan Ulaştırma Hizmetleri  Düzenleme Genel Müdürlüğü, kara yolu ve demir yolu ulaştırması faaliyetlerinin  ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak  verilmesini sağlayacak.

 Ulaştırma türleriyle ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet verecek  olan Genel Müdürlük, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu ile yapılacak  tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinde, uluslararası sözleşmeler, standartlar  ve mevzuata uygun olarak, ekonomik, seri, elverişli, kaliteli, çevreye kötü  etkisi en az ve kamu yararı gözetilecek şekilde çalışmalar yürütecek. Karayolu Düzenleme Genel Müdürü ile Tehlikeli Mal ve Kombine  Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü kadrolarında bulunanlarla kaldırılan  birimlerin genel müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başka bir  işleme gerek kalmaksızın sona erdirildi. 

DÜZENLEMENİN TAM METİNİ İÇİN TIKLAYIN

Denizcilik Genel Müdürlüğü oluşturuldu 

 Deniz ve İçsular Düzenleme ile Deniz Ticareti genel müdürlüklerinin  yerine kurulan Denizcilik Genel Müdürlüğü, deniz ve iç sular ulaştırması  faaliyetlerini ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı  olarak sağlayacak. Söz konusu Genel Müdürlük, deniz ve iç sular ulaştırması alanında  hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve  sorumluluklarını belirleyecek.  Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef  ve uygulamalar ile gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine  yönelik çalışmalar yapacak olan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk deniz ticaret ve  turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletler  arası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri alacak, dünyadaki deniz  ve iç sular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip edip  gelişme eğilimlerini izleyerek raporlayacak. Deniz ve iç sularda yürütülen tarama  faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirleyecek Genel Müdürlük, bunlara  ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve  kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirecek, denetleyecek veya  denetlettirecek.  

Ayrıca, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kapatılarak Personel  Genel Müdürlüğü kuruldu.  

 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların  yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan  birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak  üzere kararnameyle kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonların mevcutlu  olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer  birimlere dağıtılmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yeni daire başkanlığı  kuruldu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde “Tabii  Kaynaklar Dairesi Başkanlığı” kuruldu.  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de  yayımlandı.Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde “Tabii  Kaynaklar Dairesi Başkanlığı” oluşturulmasına karar verildi. Başkanlık, tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde  değerlendirilmesi için ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli  çalışmaları yapacak ve önerilerde bulunacak. Tabii kaynakların araştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili  çalışmaları teşvik ve koordine etme görevi bulunan başkanlık, alandaki teknolojik  araştırma ve geliştirme faaliyetlerini takip etmek ve sonuçlarını ilgili  mercilere iletmekten sorumlu olacak. Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı aynı zamanda kamu yararı niteliği  taşıyan gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların, kamu yararı açısından  önceliğini ve önemini tespit ederek gerekli işlemleri yürütecek.Başkanlık, Bakanlığın merkez teşkilatına bağlı olacak. Aynı kararname ile bakanlık bünyesindeki Nükleer Enerji Genel  Müdürlüğünün ismi Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü olarak  değiştirildi.