Memurların zam ve tazminatına itiraz Danıştay’da son buldu « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Memurların zam ve tazminatına itiraz Danıştay’da son buldu

İtfaiyede yangın söndürme personeli memur ve kamu çalışanlarının zamlarının düzenlendiği Bakanlar Kurulu Kararı’nı Danıştay’a taşıdı.

Bu haber 05 Ocak 2022 - 21:14 'de eklendi ve kez görüntülendi.

“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”a ekli (I) sayılı Cetvelin “Genel İdare Hizmetleri” başlıklı bölümünün 34. maddesinin iptalini isteyen personelin zam mücadelesi Danıştay’da son buldu. İşte detaylar…

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında yangın söndürme işlerinde itfaiye müdahale personeli olarak görev yapan itfaiye çalışanı, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen görevler kapsamında; büyük risk altında ve güç koşullarda, halkın can ve mal güvenliğini korumak için hayatı pahasına vazifesini ifa ettiği ifade etmiştir.

ZAMLAR DÜŞÜK ORANDA BELİRLENDİ İDDİASI

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararda itfaiye erleri için iş güçlüğü zammı (500) puan ve iş riski zammının (200) puan olarak belirlendiği, yaptıkları görevin riski ve güçlüğü dikkate alınmaksızın söz konusu zamların en düşük seviyeden belirlendiğini belirtmiştir.

AYNI CETVELDE AZ RİSKLİYE YÜKSEK MAAŞ VAR

Aynı Cetvelde yer alan bazı meslek gruplarının itfaiye erlerinden daha az riskli işlerde çalışmalarına karşın daha yüksek oranda iş güçlüğü zammı ve iş riski zammı aldıkları; bu nedenle söz konusu düzenlemenin Anayasanın eşitlik, adalet ve ölçülülük ilkeleri ile ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ileri sürmüştür.

İTFAİYECİ MEMUR ZAM VE TAZMİNATI BÖLÜMÜNÜN İPTALİNİ İSTEDİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında yangın söndürme işlerinde itfaiye müdahale personeli olarak görev yapan davacı tarafından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesine istinaden 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”a ekli (I) sayılı Cetvelin “Genel İdare Hizmetleri” başlıklı bölümünün 34. maddesinin iptaline karar verilmesi istemiştir.

BAKANLIK: TAKDİR VE DÜZENLEME YETKİSİ BAKANLAR KURULUNUN

Davalı idare tarafından, 657 sayılı Kanun’un 152. maddesinde verilen yetki çerçevesinde ve anılan maddede yer verilen ölçütler esaslar alınarak dava konusu düzenlemenin Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulduğu; hizmet sınıfı, kadro unvanı, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi ve eğitim seviyesi gibi objektif kriterler göz önüne alınarak farklı kurumlar için farklı tutarlarda zam ve tazminat belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu,

–*İtfaiye personeli için daha yüksek bir zam puanı belirlenmesi hususunda idarenin yargı kararıyla zorlanması hukuken mümkün olmadığı gibi, dava konusu düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı bir yönünün de bulunmadığı; diğer taraftan, memurların zam dışındaki diğer maaş unsurlarında, artış yapılmasına yönelik bazı düzenlemeler yapıldığı, böylece zammın maaş içindeki öneminin gittikçe azaldığı; ayrıca, itfaiye personelinin diğer özlük haklarına yönelik olarak da kanunlarla ve toplu sözleşmelerle iyileştirme yapıldığı belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY KARAR VERDİ:

Danıştay, 657 sayılı Kanun’un 152. maddesindeki kriterler dikkate alınarak, Devlet memurlarına ödenecek zam puanlarının belirlenmesi hususunda, Bakanlar Kurulunun takdir yetkisinin bulunduğunu ifade etmiştir.

Anılan maddeye istinaden yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki (I) sayılı Cetvelin “Genel İdare Hizmetleri” başlıklı bölümünün itfaiye teşkilatına ilişkin dava konusu edilen 34. maddesinin, işin niteliği, çalışma şartları, görevin önemi, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, kadro unvanı gibi hususlar esas alınarak takdir yetkisi çerçevesinde belirlendiği ve söz konusu düzenlemede idarenin açık bir takdir hatasının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

‘BAKANLAR KURULU TAKDİR YETKİSİNİ ÜST HUKUK NORMLARINA AYKIRI KULLANMAMIŞ’

Danıştay kararında “Başka bir ifadeyle, Bakanlar Kurulunun takdir yetkisini kullanırken üst hukuk normlarına aykırı hareket edildiğinin açık ve net olarak tespitine yönelik bir husus olmadığı gibi, iş güçlüğü ve iş riski zamlarının kimlere ve hangi oranda verileceği konusunda idarenin yargı kararıyla zorlanması mümkün bulunmadığından, dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık görülmemiştir” diyerek davayı 31/03/2021 tarihinde oybirliğiyle reddetmiştir.