SAĞLIK PERSONELİ EN AZ NE KADAR SABİT DÖNER SERMAYE ALIYOR? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

SAĞLIK PERSONELİ EN AZ NE KADAR SABİT DÖNER SERMAYE ALIYOR?


Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan Devlet memurlarından bazılarının aylık maaşlarına, “ek ödeme” yerine “sabit döner sermaye ödemesi” dahil edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alanlara;  hizmet sınıfları, kadro unvanları ve aylık dereceleri itibariyle belirlenmiş oranlarda ek ödeme yapılmakta, ancak memurlara ise ek ödeme yerine sabit döner sermaye ödenmektedir.

Öte yandan, ek ödeme yerine döner sermayeden yararlanan memurlara ödenen sabit döner sermayenin aylık en düşük miktarı, kadro ve dereceleri itibariyle haklarında belirlenmiş olan ek ödemeden daha az olamamaktadır.

Ek ödeme yerine döner sermaye

Devlet memurlarından bazılarının ek ödemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmakta ve bu ödemeye “sabit döner sermaye” ödemesi de denilmektedir. Sağlık personelinin büyük bir kısmının ek ödemesi de çalıştıkları kurumlardan dolayı döner sermayeden karşılanmaktadır.

Ek ödemeleri döner sermayeden karşılananlara ayrıca ek ödeme verilmezken, döner sermaye ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor olması nedeniyle ilgili memurun aylık net döner sermaye miktarı emsallerinin aldığı net ek ödeme miktarından düşük olabilmektedir. Bu gibi durumlar oluştuğunda ise ilgili personele fark ödemesi yapılmaktadır. 

Sağlık personeli için sabit döner sermayesinin en düşük miktarı

Sağlık personeline ödenen sabit döner sermayenin aylık en düşük net miktarı, ilgili personelin kadro unvanı ve aylık derecesine karşılık gelen ek ödemenin net miktarı kadar olabilmektedir.

Bu çerçevede, 2019 yılı Aralık ayında sağlık personelinin sabit döner sermaye ödemesinin en düşük net miktarının ne kadar olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablodaki ek ödeme miktarları, gelir vergisinden kaynaklı eksik ödeme tutarları kadar farkın dahil edilmesi suretiyle hesaplanmıştır)

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki personelEk Ödeme Oranı %Ek Ödeme Miktarı
a)Uzman tabip*1-2 dereceden aylık alan2002.611 TL
*3-4 dereceden aylık alan1902.481 TL
*Diğer derecelerden aylık alan1802.350 TL
b)Tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan*1-2 dereceden aylık alan1902.481 TL
*3-4 dereceden aylık alan1802.350 TL
*Diğer derecelerden aylık alan1702.219 TL
c)Diş tabibi*1-2 dereceden aylık alan1852.415 TL
*3-4 dereceden aylık alan1752.285 TL
*Diğer derecelerden aylık alan1652.154 TL
ç)Veteriner hekim*1-2 dereceden aylık alan1652.154 TL
*3-4 dereceden aylık alan1552.024 TL
*Diğer derecelerden aylık alan1451.893 TL
d)Eczacı*1-2 dereceden aylık alan1401.828 TL
*3-4 dereceden aylık alan1301.697 TL
*Diğer derecelerden aylık alan1201.567 TL
e)Bu sınıfta yer alan diğer personel (haklarında daha yüksek ek ödeme oranı belirlenmemiş olan)*1-2 dereceden aylık alan1151.502 TL
*3-4 dereceden aylık alan1051.371 TL
*5-7 dereceden aylık alan951.240 TL
*Diğer derecelerden aylık alan901.175 TL