Çakırcı: Memur’un beklentisi, CHP’nin Özür Dilemesidir « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Çakırcı: Memur’un beklentisi, CHP’nin Özür Dilemesidir


Web Banner

CHP’nin eli ve Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla sendika üyesi memurlara ödenen ‘toplu sözleşme ikramiyesi’nin iptal edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Memur Sen’i eleştirirken Taşcıer’e yanıt Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı’dan Geldi. Çakırcı ”Toplu sözleşme ikramiyesi yoluyla Memur-Sen’i kayırmaya çalıştılar” iddiası Toplu sözleşme ikramiyesi sadece Memur-Sen üyeleri tarafından alınmamakta, bilakis 47 sendikanın toplam 2 milyonu aşkın üyesini kapsamaktadır. Ayıca Toplu sözleşme ikramiyesi, sendikaların değil sendika üyesi memurun cebine girerken, Devlet yardımı doğrudan CHP’nin cebine girmektedir.” dedi.

ÇAKIRCI açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Memur’un beklentisi; CHP’nin Agresif, Nezaketten Uzak ve Popülist Tavırla Çarpıtma Yapması Değil Özür Dilemesidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer in memura verdiği zararı örtme telaşıyla dile getirdiği mesnetsiz, tutarsız ve yalanlarla dolu iddialarını, yürüttüğü mantık çerçevesinde izah edelim:

“%2 Barajı Sendika Seçme Özgürlüğünü Zedeliyor” iddiası Siyasi partilerden işçi sendikalarına değin örgütlü birçok yapıda görülen Baraj uygulaması buralarda eşitsizlik olarak görülmüyor da neden toplu sözleşme ikramiyesinin eşitsizlik ürettiği iddia ediliyor? Toplu Sözleşme İkramiyesi sendikalar arasında haksız rekabet doğuruyorsa, hazine yardımı için%3 barajı, CHP ile barajın altında kalan partiler için adaletsizlik-eşitsizlik oluşturmuyor mu?

“Toplu sözleşme ikramiyesi yoluyla Memur-Sen’i kayırmaya çalıştılar” iddiası Toplu sözleşme ikramiyesi sadece Memur-Sen üyeleri tarafından alınmamakta, bilakis 47 sendikanın toplam 2 milyonu aşkın üyesini kapsamaktadır. Ayıca Toplu sözleşme ikramiyesi, sendikaların değil sendika üyesi memurun cebine girerken, Devlet yardımı doğrudan CHP’nin cebine girmektedir.

“400 bin kamu emekçisinin mağduriyeti giderilmiş oldu” iddiası Ülkemizde% 2 barajının altında örgütlü 180 sendikada 400 bin değil 110 bin civarında üye bulunmaktadır. Bu sendika üyeleri zaten 190 TL almaktaydı. Dahası CHP, Anayasa Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde hem “toplu sözleşme ikramiyesi” hem de “toplu sözleşme desteğinin” tamamının iptaline ilişkin dava açmıştır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hanımefendinin de altında imzasının olduğu bu dilekçedeki içeriği bilmemesi fecaat, biliyor ve çarpıtıyorsa ahlaksızlıktır. Allahtan AYM partinizden daha insaflı çıkmış da 190 TL olan toplu sözleşme desteğine dokunmamış demekten kendimizi alamıyoruz.

“%2’yi aşan sendikalara üye olma zorunluluğu geldi” iddiası Nasıl ki siyasi partilerdeki%3 baraj uygulaması belli bir siyasi partiye üye olma zorunluluğu getirmiyorsa aynı şekilde toplu sözleşme ikramiyesi için gerekli olan%2 barajı da belli bir sendikaya üye olma zorunluluğu getirmemektedir. Bilakis uygulama baraj altında kalan sendikaları örgütlenmede daha çok ter akıtmayı teşvik etmekte, diğer sendikalar için de yetki ve sorumluluk dengesi sağlamaktadır. Yani mantık siyasi partilere yapılan Devlet desteği ile aynı şekilde işlemektedir.

“Bütün sendikalı kamu çalışanlarına eşit ikramiye verilsin” açıklaması Tüm sendikalı memurlara aynı ikramiyeyi verecekseniz, ortada bir teşvik kalmaz bilakis küçük sendikalar aynen partiniz gibi ömür boyu müzmin muhalif olarak kalmayı tercih eder. Yetki yok, sorumluluk yok, sırtında küfe yok ise sadece eleştirme konforuyla sendikacılık yapılır. Ayrıca tüm sendikalı memurlara verelim dediğiniz 345 TL ikramiyeyi iptal ettiren sizsiniz. Amacınız herkesi 538 TL’de eşitlemek olsaydı davayı bu amaca uygun açardınız. Oysaki siz hem 2 milyonu aşan memurun aldığı 345 TL’lik farka hem de 110.000 kişinin aldığı 190 TL’ye ilişkin iptal davası açtınız ve herkesi “sıfır”da eşitlemeye kalkıştınız.

 

GAMZE TAŞCIER NE AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERMİŞTİ:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, kamu emekçilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanması için yüzde iki barajını aşan sendikalara üye olma zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesi ve Memur-Sen’in açıklamalarına ilişkin, “Hemen toplayalım Meclis’i, kanunu çıkaralım, tüm sendikalı kamu emekçilerine ilave 345 lira ikramiyeyi verelim. Biz zaten CHP olarak en başından beri bunu söylüyoruz. Ayrım olmasın, herkese üst düzey ne deniyorsa o verilsin. Memur-Sen bir çağrı yapacaksa, bunu yandaşı olduğu iktidar partisine yapmalı. Sadece kendi üyelerinin değil, tüm kamu emekçilerinin haklarını savunmalı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, kamu emekçilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanması için yüzde iki barajını aşan sendikalara üye olma zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesi ve Memur-Sen’in konuyla ilgili açıklamasını değerlendirdi. Taşcıer, şunları söyledi:

“Bugün olağanüstü bir çarpıtmayla ve dezenformasyon girişimiyle karşı karşıyayız. Kamu görevlilerinin haklarını savunması gereken bir sendika, bir konfederasyon, iktidar partisinin namına yalan yanlış ve insanları kandırmayı amaçlayan bir açıklama yapıyor. Memur maaşlarının açlık ve yoksulluk sınırı karşısındaki akıl almaz düşüşünü hiç ağzına almayan, yıllardan bu yana emekçinin gasp edilen hakları karşısında dut yemiş bülbüle dönenlerin, Anayasa Mahkemesi’nin son derece haklı ve hukuki kararı karşısında ayaklanmasını ibretle izliyoruz.

“400 BİN KAMU EMEKÇİSİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMİŞ OLDU”

Olayın özeti şudur; iktidarın arka bahçesi yandaş sendikanın üye kayıplarını önlemek ve çalışanları zorla bu sendikaya üye yapmak için bir tezgâh düzenlendi. Önce toplu sözleşme yoluyla Memur-Sen’i kayırmaya çalıştılar. Ama Danıştay bu hukuksuzluğa ‘Dur’ dedi. Sonra AKP’nin bir torba kanunla bunu önümüze getirdiğini gördük. Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için, yüzde 2 barajını aşan kamu görevlisi sendikalarına üye olma zorunluluğu geldi. Amaç yine aynıydı. Biz CHP olarak bu adaletsizliği elbette Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. En başından beri şunu söyledik, ‘Bütün sendikalı kamu çalışanlarına eşit ikramiye verilsin. Sendika seçme özgürlüğü zedelenmesin.’ Nihayetinde Anayasa Mahkemesi de bu apaçık eşitsizliğe ve ayrımcılığa ‘Dur’ dedi. Böylece 400 bin kamu emekçisinin mağduriyeti giderilmiş oldu.

“MEMUR-SEN BİR ÇAĞRI YAPACAKSA, İKTİDAR PARTİSİNE YAPMALI”

Şimdi, tek işlevi iktidarın borazanlığını yapmak olan bu sarı sendika, CHP’yi suçlamaya çalışıyor. Demagoji yapıyorlar, çünkü oyunları bozuldu. Kendi yarattıkları mağduriyeti çarpıtmayla örtbas etmeye çalışıyorlar. Sonuçta ne oldu, kendi ısrarları sonucu oluşan bu durum nedeniyle ‘345 lira daha az alacağız’ diyorlar. Çaresi belli. Hemen toplayalım Meclis’i, kanunu çıkaralım, tüm sendikalı kamu emekçilerine ilave 345 lira ikramiyeyi verelim. Biz zaten CHP olarak en başından beri bunu söylüyoruz. Ayrım olmasın, herkese üst düzey ne deniyorsa o verilsin. Memur-Sen bir çağrı yapacaksa, bunu yandaşı olduğu iktidar partisine yapmalı. Sadece kendi üyelerinin değil, tüm kamu emekçilerinin haklarını savunmalı.”

Web Banner
Web Banner