Yıllık izinler birleştirilir mi? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Yıllık izinler birleştirilir mi?

Bu haber 09 Ocak 2020 - 7:34 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Devlet memurlarına tanınmış olan yıllık izin kullanma hakkının ilgili olduğu takvim yılında kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Memurların yıllık izin haklarına ilişkin hususları belirleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, “yıllık izinleri birleştirme” veya “yıllık izinleri sonraki yıla devretme” olarak da bilinen düzenlemesi kapsamında, memur hak kazandığı yıllık iznin tamamını veya bir kısmını izleyen takvim yılında da kullanabilmektedir.

Memurun yıllık izin hakkı

Çalışanların ücretli yıllık izin haklarının ve şartlarının kanunla düzenleneceğini emreden 1982 Anayasasına istinaden Devlet memurlarının yıllık izin hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanundaki düzenlemeye göre;

Hizmeti bir yıldan çok ve on bir yıldan az olanların 20 gün, hizmeti on yıldan çok olanların ise 30 gün yıllık izin hakkı vardır.

Yıllık izin, ilgili amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya parça parça kullanılabilir.

Birbirini izleyen iki yılın izni birlikte kullanılabilir.

İçinde bulunulan takvim yılı ile bir önceki takvim yılı hariç, önceki yıllara ait kalan izin süreleri kullanılamaz.

Yıllık izinleri birleştirme

Memurlar hak kazandıkları yıllık izinlerini, izne hak kazanılan takvim yılını izleyen takvim yılında da kullanabilirler.

Birbirini izleyen en çok iki takvim yılına ait yıllık izin süreleri birleştirilebileceğinden; içinde bulunulan yıl ile bir önceki yıl izinleri birleşebileceği gibi, içinde bulunulan yılın izinleri de bir sonraki takvim yıla aktarılabilir.

Bu itibarla;

**2019 yılına ait yıllık izin sürelerinin, 2019 yılında kullanılmayan kısımları, 2020 yılına kendiliğinden aktarılmış olur. 2019 yılının kullanılmayan izin süresinin 2020 yılı izniyle birleştirilmesi için memurun talepte bulunması gerek yoktur.

Öte yandan, 2019 yılından aktarılan yıllık izinler, 2020 yılda amirin uygun göreceği zamanlarda parça parça veya tek seferde kullanılabileceği gibi, 2020 yılına ait izin süreleriyle birleştirilerek de kullanılabilir.

**2018 yılında kullanılmayarak 2019 yılına aktarılan izinler varsa ve bu izinler 2019 yılında da kullanılmamışsa, 2018 yılından kalan izinler 2020 yılına aktarılamaz ve artık kullanılamaz. 2018 yılından 2019 yılına aktarılmış olan ve 2019 yılında da kullanılmadığı için artık kullanılamayan (yanan/düşen) izin sürelerinden dolayı ilgili memura herhangi bir ödeme yapılmaz.

**2019 yılından aktarılmış yıllık izin süresi bulunan memur 2020 yılında yıllık izin kullanmak istediğinde, öncelikle 2019 yılından aktarılmış olan yıllık izin sürelerinden düşülür.

**2019 yılı izninden aktarılmış yıllık izinleri olan memur, aktarılan bu izinleri 2020 yılı sonuna kadar kullanmazsa, bu izinleri 2021 yılda kullanamaz.

Memurunyeri

www.vurgec.comİç giyimgiyimayakkabıçanta