Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle verilen cezaya mahkemeden iptal kararı « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle verilen cezaya mahkemeden iptal kararı

TES üyesi hakkında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılarak hem uyarma cezası tecziye edilmiş, hem de yer değişikliği işlemi uygulanmıştır. Açılan davalar sonucunda, Bolu İdare Mahkemesinin 2023/1468 E., 2024/303 K. Sayılı kararı ile uyarma cezasının iptaline karar verilmiştir.


Kararın gerekçesinde; “..Bu durumda, Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni olarak uzun süredir görev yapan davacının disiplin soruşturmasına ve dava konusu isleme konu edilen paylaşımının Devlet kurumlarının isini gerektiği gibi yapmadıkları ve gerekli önlemleri zamanında almadıkları seklinde yorumlanamayacağı, konunun, sürekli yer değiştiren bir lisenin öğretmeni olarak paylaşımına konu ettiği yer değiştirmelerin tekrar etmemesi temennisi olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu haliyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-d maddesi kapsamında “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” hükmüyle örtüşmediği gibi disiplin suçu da oluşturmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” denilmiştir.

Aynı sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan soruşturma sonucu üyemize uygulanan yer değişikliği işlemi ise Bolu İdare Mahkemesinin 2023/1467 E., 2024/571 K. Sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Kararın gerekçesinde; “..davacının paylaşımında geçen ifadelerde kimseye hakaret etmediği, sövmediği, aşağılamadığı, herhangi biri kişiyi veya kurumu hedef göstermediği, davacının filinin çalışma düzeninin bozucu ağırlık ve mahiyette olmadığı gibi, istenmedik herhangi bir davranışın oluştuğuna ilişkin somut herhangi bir tespitin bulunmadığı, bunun dışında çalışma düzeninin bozulduğu yönünde başkaca bir tespite yer verilmediği, ayrıca davacının filinin disiplin yönünden değerlendirildiği, davacı hakkında uyarma cezası verilmesine ilişkin işlemin Mahkememizin yukarıda bahsedilen kararı ile iptaline karar verildiği görüldüğünden, kurumda kamu düzenini bozduğu ve aynı kurumda devam etmesi durumunda çalışma barısı ve kamu hizmetini olumsuz yönde etkileyebileceği hususunun somut ortaya konulmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilmiştir.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx