MEB’den sene sonu iş ve işlemleri hakında yazı « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

MEB’den sene sonu iş ve işlemleri hakında yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs 2024 tarih ve 103413302 sayılı yazısıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı sene sonu iş ve işlemlerini açıkladı.


Bu açıklamada, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görev alanlarıyla ilgili yapılması gereken işlemler detaylandırıldı.

Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Karneleri

 1. Sosyal Etkinlikler: Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle ilgili verileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenecek ve bu bilgiler resmi/özel tüm ortaokul öğrenci karnelerinde “Sosyal Etkinlikler” başlığı altında yer alacak.
 2. Kulüp Danışman Öğretmen Görüşleri: Ortaokul karnelerinde ilk defa yer verilecek olan “Kulüp Danışman Öğretmeninin Öğrenci Hakkındaki Görüşü” bölümü, kulüp danışman öğretmeni tarafından doldurulacak. Birden fazla kulüp danışman öğretmeni olması durumunda, okul müdürlüğünce belirlenen bir öğretmen bu değerlendirmeyi yapacak.
 3. Sosyal Etkinlik Belgesi: Bu belgeler dijital olarak e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde erişime açılacak ve karnelerle birlikte verilmeyecek.

Not Bilgileri ve Değerlendirmeler

 1. Özgün Değerlendirmeler: İlkokul ve ortaokul karnelerindeki öğretmen görüşleri, kopyala/yapıştır yöntemi kullanılmadan, öğrenciye özgü olarak hazırlanacak.
 2. Sınıf Tekrarı: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği kapsamında yeterlilik düzeyine ulaşamayan ilkokul öğrencilerine, velisinin talebi üzerine bir defaya mahsus sınıf tekrarı yaptırılabilecek.
 3. Not Bilgileri: Seçmeli dersler dahil tüm derslerin notları ve okul öncesi eğitimde gelişim raporları e-Okul Sistemi’ne zamanında işlenecek.

Devamsız Öğrenciler ve ŞÖK Toplantıları

 1. Sürekli Devamsız Öğrenciler: Bu öğrencilerin ders haneleri boş bırakılacak ve gerekli işlemler e-Okul Sistemi’ne işlenecek.
 2. Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) Toplantıları: 10-13 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak olan bu toplantılarda alınan kararlar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek.

Diğer Hususlar

 1. Zorunlu Öğrenim Çağı Dışındaki Öğrenciler: Bu öğrenciler ders yılı sonunda e-Okul Sistemi’nden pasifleştirilecek ve Halk Eğitimi Merkezi/Açık Öğretim Ortaokulu’na yönlendirilecek.
 2. Yerleştirme Komisyonu İşlemleri: Öğrenci yerleştirme işlemlerinde gerekli dikkat ve özen gösterilecek, kayıt bölgesi belirleme işlemleri eksiksiz yapılacak.
 3. Okul Öncesi Yaz Eğitimi: Eylül ayında ilkokula başlayacak olan, ancak okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar için yaz eğitimi düzenlenecek.
 4. Mevsimlik Tarım İşçileri: Cumhurbaşkanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili eğitim ve öğretim çalışmalarına yönelik planlamalar yapılacak.
 5. Veri Gizliliği: e-Okul Sistemi’ndeki veriler, üçüncü şahıslarla ve resmi/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecek.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx