MEB’den mali konular hakkında önemli yazı « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

MEB’den mali konular hakkında önemli yazı


Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 21.11.2023 tarih ve 90115377 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.
“5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleriyle ilgili olarak; “Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak” hükmü yer almaktadır.

Ancak mali konularda tereddüte düşülen hususlarla ilgili olarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilen görüş taleplerinin incelenmesi sonucunda; bu taleplerin yeterli araştırma ve çalışma yapılmadan veya konuyla ilgili gerekli bilgiye sahip olunmasına rağmen teyit amaçlı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığına iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle tereddüt yaşanan hususlara ilişkin;

 

1- Herhangi bir konuda görüş talep edilmeden önce Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sayfasında yer alan “Görüşler” sekmesinde benzer konularda daha önce yayımlanmış görüş olup olmadığının kontrol edilerek aynı konuda tekrar görüş talep edilmemesi,

2- Bilgi talep edilen hususun üst yazıda tam olarak açıklanması, konuya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin konuyla ilgili personelin iletişim bilgilerini de içerecek şekilde ilgili yazıya eklenmesi,

3- İlgili birimler tarafından öncelikle gerekli araştırmaların yapılması, herhangi bir sonuca ulaşılamaması halinde sırasıyla ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünden görüş talep edilmesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bağlı mali hizmetler/strateji geliştirme/muhasebe/bütçe birimleri tarafından tereddüt yaşanan konuya ilişkin mevzuatı, resmi yazıları vb. kaynakları içeren detaylı incelemelerin yapılması, inceleme sonucunda görüş oluşturulamaması halinde il milli eğitim müdürlüklerinin mali hizmetler/strateji geliştirme/muhasebe/bütçe birimleri tarafından Strateji Geliştirme Başkanlığından görüş talep edilmesi,

4- Vergi mevzuatı ile ilgili tereddüt yaşanan konulara ilişkin görüş talebinin il defterdarlığı veya vergi dairesi başkanlığına, sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili tereddüt yaşanan konulara ilişkin görüş talebinin ise il sosyal güvenlik müdürlüğüne iletilmesi,

5- Mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin görüş taleplerinin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılması,

6- “Aylık, ek gösterge, zam, tazminat, ek ödeme, ek ders ücreti…” konularında görüş verme yetkisi Bakanlık Makamının 21.10.2015 tarihli ve 43942091-903-E.35 sayılı Onayı gereğince; Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne devredildiğinden, bu konularda tereddüt yaşanılan hususlara ilişkin görüşün Personel Genel Müdürlüğünden talep edilmesi,

7- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklama ile ilgili iş ve işlemlerin hangi merkez birimleri tarafından yerine getirileceği, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 15.08.2017 tarihli ve 12275819 sayılı yazısı (Genelge No: 2017/23) ile belirlenmiş olup bu konudaki taleplerin merkez teşkilatı ilgili birimlerine yapılması gerekmektedir.

Kamu yönetiminde kırtasiyeciliğin ve formalitenin azaltılması esas olduğundan yukarıda belirtilen esaslara uyulması gerekmekte olup mevzuatın açık olduğu benzer konulara ilişkin istenen görüş talepleri dikkate alınmayacaktır.”

Web Banner
Kızılay Web Banner 250X250
BU LİNKLER BURADA KALACAK YOKSA SİTENİ SİLERİM !escort bayan Mecidiyeköyescort bayan Şişliescort bayan Bakırköyescort bayan Halkalıescort bayan Avcılarescort bayan Şirinevlerescort bayan Bahçeşehirescort bayan Taksimescort bayan Beşiktaşescort bayan Kartalescort bayan Kadıköyescort bayan Ümraniyeescort bayan Anadolu Yakasıescort bayan Maltepeescort bayan Beylikdüzüescort bayan Pendikescort bayan Avrupa yakasıescort bayan Adanaescort bayan Kocaeliescort bayan Antalyaescort bayan Gaziantepescort bayan beşiktaşescort bayan ataköyescort bayan şişli