Sınıf Yönetimine İlişkin Sorunlar ver Çözüm Önerileri « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Sınıf Yönetimine İlişkin Sorunlar ver Çözüm Önerileri

Bu haber 22 Kasım 2022 - 19:57 'de eklendi ve kez görüntülendi.
Kızılay Web Banner 300X300

Aylardır devam etmekte olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili tartışmalar nedeniyle eğitimin ve eğitimin sisteminin önemli sorunları geri plana itilmiş durumda. Oysa eğitim sistemi ve okul, toplumun küçük bir prototipi olarak olanca canlılığıyla varlığını devam ettirmekte, okul toplumunun bütün taraflarının etkileşimiyle de misyonunu yerine getirmeye çalışmaktadır. Öğretmenlik kariyer basamakları sınavının gerçekleştirilmesinden sonra, yürütülen tartışmaların bir miktar azalacağını, Anayasa Mahkemesi sürecinin bekleneceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda biz de, eğitim sistemi ve okulun önemli sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz. Okullarda yaşanan önemli konulardan biri de sınıf yönetimidir. Sınıf yönetimi , öğretmen özerkliğinin önemli bir alt başlığı olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bu anlamda, sınıf yönetimini etkileyen bazı değişkenlerin varlığı da bilinmektedir. Çevre, aile, okul önemli belirleyicilerdir. Sınıf yönetimi ile ilgili olarak Gündüz ve Hatipoğlu tarafından yapılan “Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar” başlıklı araştırmaya göre sınıf yönetimini etkileyen unsurlar şu şekilde tespit edilmiştir:: -Fiziki Duruma İlişkin Sorunlar, -Plan ve Programa İlişkin Sorunlar, -Zamana İlişkin Sorunlar, -Sınıf İçi İletişime İlişkin Sorunlar, -Disipline İlişkin Sorunlar. Bu ana başlıklara göre öğretmenler fiziksel duruma ilişkin olarak, kalabalık sınıf mevcutlarını, teknolojik donatı eksikliğini, atölye laboratuvar spor salonu kütüphane tiyatro salonu gibi alanların olmayışını, materyal eksikliğini önemli sorun olarak görmüşlerdir. Plan ve programa ilişkin olarak öğretmenler, sınıf seviyesine göre kazanımlar sadeleştirilmemesini, planların yaratıcılığı geliştirmediğini, kazanımlar kazanılmadan üst sınıfa geçildiğini, öğretmenlerin planlarını kendileri yapmamaların sorun olarak görmüşlerdir. Katılımcılar; zamana ilişkin olarak, günlük 6 ve 7 saat dersin fazla olmasını, etkinlik dersleri için zaman yetersizliğini, 40 dakikalık dersin fazla olmasını sorun olarak görmüşlerdir. Önemli olanın zamanı akademik olarak kullanmaktır. Öğretmenler, sınıf içi iletişime ilişkin olarak, bir yaptırımlarının olmamasını, öğrencinin seviyesine inememeyi, bazı öğrencilerin arkadaşlarının dikkatini dağıtmasını, ergenlik problemleri konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Disipline ilişkin olarak öğretmenler, yaptırım gücünün olmayışını, velilerin yetersizliğini, muaşeretle ilgili eğitimin olmamasını, dersin öğretmen merkezli işlenmesini, teneffüslerin kısa olmasını sorun olarak görmüşlerdir. Bu bağlamda, tespit edilen devasa sorunların kısa süre içinde çözülmesi mümkün değildir. Ancak öncelikli olarak sınıf mevcutlarının azaltılması için çalışmalar yapılması, araç gereç eksikliğinin giderilmesi için eğitime ayrılan kaynakların arttırılması, kazanımların yeniden gözden geçirilmesi için müfredatın yeniden gözden geçirilmesi, ders saatinin azaltılmasına yönelik beyin jimnastiği yapılması ve 10-15 dakika olarak belirlenen teneffüs saatlarinin uzatılması gerekmektedir.

Abdullah DAMARabdullah@hotmail.com