Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor


Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan düzenlemeye göre hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor

Sağlık Uygulama Tebliği 21 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değiştirilmiştir. Yapılan yeni bir düzenleme şu şekildedir:

MADDE 3- Aynı tebliğin 2.1.1 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“2.1.1.B – Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri
(1) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ” doğrultusunda Sağlık Bakanlığı denetiminde, MHR.S’ den randevu almış ve “Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri” nin takip ve kontrolünü (kimlik doğrulama, kişisel verilerin korunması vb.) yapmak üzere oluşturulmuş olan sistem tarafından Kuruma bildirilen kişilere; Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları bünyesinde polikliniklerde mesai saatleri içinde uzman hekimler tarafından, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetleridir.”

Buna göre, MHRS’den rabdevu almış hastalara, uzman hekimler tarafından uzaktan sağlık hasta değerlendirme hizmeti verilebilecek. Sistemi Sağlık Bakanlığı kuracak. Sesli ve görüntülü sağlık hizmeti sunulacak

Resmi Gazetedeki düzenleme için tıklayınız.