Resmi Gazete’de bugün (1 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları) « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Resmi Gazete’de bugün (1 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)


1 Haziran 2023 Tarihli ve 32208 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Piyasa Kontrolü Yönetmeliği

–– Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde BulundurulanÜrünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği

–– Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/20)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2020/59, K: 2023/53 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2022/71, K: 2023/65 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2019/39, K: 2023/67 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2020/4999 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2020/33373 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx