Okul Müdür Yardımcısı Öğretmenlerin Amiri midir? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Okul Müdür Yardımcısı Öğretmenlerin Amiri midir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda kafa karıştıran ve çeşitli sorunlara neden olan konulardan biri de okul-kurum müdür yardımcılarının, okul-kurumda görev yapan öğretmenlerin amiri konumunda olup, olmadığı konusudur.

Bu haber 13 Şubat 2022 - 20:04 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda kafa karıştıran ve çeşitli sorunlara neden olan konulardan biri de okul-kurum müdür yardımcılarının, okul-kurumda görev yapan öğretmenlerin amiri konumunda olup, olmadığı konusudur.

Bu konu, eğitim-öğretim sürecinde çokça problem yaratmasa da, soruşturma söz konusu olduğunda sorun haline gelmekte ve soruşturmaların seyrini etkilemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4.maddesi ekindeki tabloya göre, taşra teşkilatında Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmenlerin 1.disiplin amiri okul-kurum müdürüdür. 2.disiplin amirleri ise o yerleşim yerinin ilçe veya il olmasına göre değişiklik göstermektedir.

Yani her halükarda, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları, o okul-kurumda görev yapan öğretmenlerin disiplin amiri değildir!

Yine, Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre müdür başyardımcıları ve yardımcılarının görevleri sıralanmıştır ve bu görevler arasında öğretmenlerin amiri durumunda olmalarını gerektiren herhangi bir madde yoktur. Bu görevliler sadece okul müdürünün izinli olduğu ve okul müdürlüğüne vekâlet edildiğinin ilgili makamdan alınan onayla belgelendiği dönemlerde amir konumunda olurlar.

Bu düzenlemelere rağmen, MEB’e bağlı okul ve kurumlarda yürütülen soruşturmalarda, müdür yardımcıları ve müdür başyardımcıları, öğretmenlerin amiriymiş gibi bir ön kabulle hareket edilmekte, hazırlanan soruşturma raporlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125-B/c fıkrasında yer alan “Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,” hükmü ile 125-C/e maddesinde yer alan “Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,” hükmü esas alınmaktadır.

Mevzuatta yer almayan, okul ve kurumlarda görev tanımlarına uygun işleri yapan öğretmenler, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları statü bakımından birbirinin astı veya üstü değildir. Bu görevlilerin, kendilerine tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar dışında yetki kullanmaları mevzuat açısından hukuki temelden yoksundur. Bu nedenle, yürütülen soruşturmalarda b u konunun dikkate alınması, mağduriyetlerin önlenmesi açısında önemlidir.

Abdullah DAMARabdullah@hotmail.com