MEB ve Çalışma Bakanlığı’ndan sendikal izin konusunda görüş bildiren yazı « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

MEB ve Çalışma Bakanlığı’ndan sendikal izin konusunda görüş bildiren yazı

MEB ve Çalışma Bakanlığı sendikal izin konusunda görüş bildiren yazı gönderdi.


Web Banner

Yazıya göre ilde 400 üyesi olan ilçede 50 üyesi olan sendikaların il ve ilçe temsilcileri 4 saat sendikal izin kullanabilirken bu sayıların altında olan sendikaların izin kullanamayacağı belirtilmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, ”100” ve ”50” üye sayılarının belirlenmesinde; yetkili sendika belirleme çalışmalarının yapıldığı 15 mayıs tarihinde il/ilçe tespit formunda belirlenen sendika üye sayılarının mı, sendikanın izin talep ettiği tarihteki sendikanın il/ilçe üye sayılarının mı dikkate alınacağına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrasında, “Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur. Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilir. İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat izinli sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun maddesinden, sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliğinin kurulabileceği, haftada dört saatlik izin hakkından; ildeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisinin faydalanacağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliğinin kurulması halinde Kanunda öngörülen izin hakkından il/ilçe temsilcisinin yararlanması için öngörülen üye sayılarının belirlenmesinde; sendikanın izin talep ettiği tarihteki sendikanın il/ilçe üye sayılarının dikkate alınacağı hususunu bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet BAŞ
Bakan a.
Çalışma Genel Müdürü V.

Web Banner
Web Banner