Ek ödeme nedir? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Ek ödeme nedir?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlık çalışanına müjdeyi verdi. “Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içerisindeyiz” diyen Bakan Koca, “Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. 3 aylık süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemesini yüzde yüz oranında yapacağız. Ek ödeme için Maliye Bakanlığı onaylandı. Yüksek performans üzerinden ek ödeme yapılacak” demişti.

PEKİ EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı eğitim görevlilerinde yüzde 20, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde yüzde 45, tabip ve diş tabiplerinde yüzde  90, diğer personelde ise yüzde 50 oranında arttırılır.