ZİLLER ÇALMADAN ÖNCE « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

ZİLLER ÇALMADAN ÖNCE


2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü, zillerin çalmasıyla başlayacak. Bu tarihten daha da önce; anasınıfı ve İlkokul birinci sınıflardaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması amacıyla 4-8 Eylül 20023 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Ziller çalmadan önce o kadar çok yapılması gereken iş ve işlem var ki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği, okulların açık olduğu zamanlardakinden kat kat daha fazla. Bu işlerin tamamına yakını eğitim yöneticilerini özellikle de okul müdürlerini ilgilendiriyor. Millî Eğitim Bakanlığı yayımladığı resmi yazı ve genelgeler ile bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması için tedbirler alıyor, uyarılar yapıyor. Konuyla ilgili olarak bakanlık tarafından il valiliklerine gönderilen yazılar, il milli eğitim müdürlüklerince o ile göre düzenlenerek okul müdürlüklerine yönlendiriliyor.

Önce bir çalışma takvimi düzenlenerek eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmalar bu takvime işleniyor. İşte bu takvime yani 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre; 14 Ağustos 2023 tarihinde, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, kurs başvurularının alınmasıyla başlayan süreç, 6 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu toplantısıyla sona erecek ve bu takvime bağlanmış en az 212 faaliyet yapılmış olacak. Yani, her gün 1’den fazla etkinlik, program, anma, kutlama, belirli gün ve hafta vb. faaliyetler yapılacak anlamına geliyor. Bir de takvime bağlanmamış ama yapılması gereken diğer iş ve işlemleri, bakanlık ve il projelerini, okulların kendi etkinliklerini eklersek, eğitim camiasının işinin ne kadar ağır olduğunu bir kez daha anlarız. Tabi burada; okulların öğrenci, velî, kayıt-kabul, fiziki mekân iyileştirme, bakım-onarım, tadilat-tamirat işlerini saymadık bile…

Çalışma takvimi demişken, 2023-2024 çalışma Takvimine göre; öğretmenlerimiz 04 Eylül 2023 tarihinde okullardaki görevlerine başlayacaklar. Okulöncesi Eğitim ile İlkokulların 1. Sınıfına Başlayacak Öğrencilerin Uyum Eğitimleri de yine 4-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aynı gün hem Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapılacak hem de Destekleme ve Yetiştirme Kursları başlayacak. Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri Toplantısı 05 Eylül 2023 tarihinde, Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı ise 06 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İlçe Sınıf/Alan Zümreleri Toplantısı 7 Eylül’de, İl Sınıf/Alan Zümreleri Toplantısı ise 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 11 Eylül tarihinde başlayacak olan birinci dönem, 13-17 Kasım tarihleri arasında 1. Ara Dönem Tatiline girecek. 19 Ocak 2024 Cuma günü yarıyıl tatili başlayacak. 5 Şubat 2024 tarihinde II. Dönem başlayacak. 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında II. Dönem ara tatili olacak ve 14 Haziran 2024 tarihinde eğitim-öğretim yılı sona erecek.

2023–2024 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimine dair bu kısa özetten sonra MEB tarafından, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler konulu 2023/28 Sayılı Genelge ile yapılması istenen 32 emirden bazılarını da eğitim yöneticilerimize hatırlatalım. Genelge ile “Öğrencilerimizin eğitime erişimlerinin ve katılımlarının sağlanması; zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri okul ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi; akademik ve meslekî yönden ilgi ve istidatlarına göre öğrenim görmelerinin temin edilmesi; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde millî, mânevî, ahlâkî, insânî ve kültürel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirilmesi Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır” denilmekte. Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları, Sene Başı Kurul ve Toplantıları, Mesleki Çalışmalar, ders araç-gereçleri, ders kitapları ve yardımcı kaynaklar, okul içi ve okul dışı etkinlikler, geziler, geleneksel oyunlar, bilim-kültür-sanat-spor etkinlikleri, sağlıklı beslenme ve kültürfizik hareketleri, veli ziyaretleri zaman çizelgesi, önlük giymenin teşvik edilmesi, okul öncesi okullaşma, sosyal etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, EBA’nın aktif kullanımı, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin zedelenmemesi, cep telefonu ve benzeri araçlarla sınıflara girilmemesi, evde ve hastanede eğitim, okul kıyafetlerinde değişikliğe gidilmemesi, “Okulum Temiz” uygulaması, özel eğitim öğrencileri ile ilgili tedbirler, güvenlik önlemleri ve özel eğitim kurumları gibi birçok hususta yapılması gerekenler, ilgili genelge ile talep edilmekte.

Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesine göre de;

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı, İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı, Sınıf/Şube Öğretmenleri Kurulu, Öğretmenler Kurulu Toplantısı, Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri, Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu, İlçe Sınıf/Alan Zümreleri, İl Sınıf/Alan Zümreleri, Koordinatör Müdürler Kurulu ve Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantıları da ziller çalmadan önce gerçekleştirilecek.  Daha bitmedi tabii. Bir de yıl içerisinde kutlanacak 80 kadar belirli gün ve haftanın planlanması ve hazırlığı da düşünülmeli. Haydi, kolay gelsin!

Gördüğünüz gibi sadece çocukları okula başlayacak veliler değil; başta eğitim yöneticileri olmak üzere herkes tatlı bir telaş içerisinde. Bu telaş, stres kaynağı olmadıkça sorun yok. Stres kaynağı olmaması için de eğitim camiasının taraflarının birbirlerine karşı daha çok anlayışlı olması gerekiyor. Özellikle de kayıt-kabul işlerinde ve öğretmen tercihlerinde. Öğrencilerin kayıtlarını istediğimiz okula yaptıramayacağımızı, hangi okulun hangi adreslerden öğrenci alabileceğinin e-okul sistemine tanımlı olduğunu, adresi tutmayan velilerin gerekli şartları sağlamaları gerektiğini, sınıf listelerinin kura yöntemi ve kayıt-kabul komisyonu aracılığıyla gerçekleştirildiğini bilmemiz ve durumun o kurumun işleyişi açısından hayati öneme haiz olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor.

Es-selam…

           

Ömer Emir DOĞANomer.dogan.58@hotmail.com
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx