Çocuklara İsim Vermede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Çocuklara İsim Vermede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Bu haber 28 Haziran 2020 - 19:03 'de eklendi ve kez görüntülendi.

 

Evlenmenin gayelerinden biri de çocuk sahibi olmaktır. Zira Hz. Peygamber’in ifadesiyle çocuk, semeretü’l-kulûb (kalplerin meyvesi) ve kurretü’l-ayn’ (gözün nuru) dır. Onları helal kazançla beslemek, okutmak, terbiyeli ve ahlâklı yetiştirmek, zamanı gelince uygun bir eşle evlendirmek, koruyup kollamak, iyi birer insan olmaları için gerektiği kadar ilgilenmek, anne-babaların başlıca vazifelerindendir. Bu görevlerin ilkini ise çocuğa güzel bir isim vermek oluşturur. Çocuğa verilecek ismin, onun hayat çizgisinde büyük bir öneme haiz olduğunu hatırlayarak çocuklarımıza, inancımıza, kültürümüze, örf-adet ve geleneklerimize uygun ve güzel bir anlamı olan isimler vermeye dikkat etmeliyiz.

Hz. Peygamber bir hadisinde ; “Çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek, evladın babası üzerindeki haklarındandır.” buyurmuştur. [Ebu Nuaym] Bir başka hadiste de,; “(Kıyamette, babanızın ismi ile beraber [Mesela Ali oğlu Emin, veya Ali kızı Emine diye] çağrılacaksınız. O halde isminiz güzel olsun” buyurarak çocuklara güzel isim vermenin önemini dile getirmiştir. [Ebu Davud]

İsim Gerçekten Önemli mi?

“Bana ismini söyle, sana, ailenin kültür ve eğitim düzeyi, inanç ve ideolojisini söyleyeyim” denilebilir. Aslında her ebeveyn, çocuklarına isim verirken kendi dünya görüşleri ve bağlı oldukları değerler sistemine göre bir isim vermeye çalışır. Çocuğa verilen isim öncelikle ailenin ( ebeveynin ) kültürel düzeyinin, ideolojik duruşunun, inanç ve değer algısının göstergesidir. Türk olmakla gurur duymayan bir ailenin çocuğuna, Hakan, Alparslan, Selçuk, Oğuz, Fatih vb. isimler koyması beklenemeyeceği gibi, inanç değeri olmayan ebeveynlerin de çocuklarına Yasin, Elif, Kevser, Abdullah Furkan vb. dini çağrışım yapan isimleri koyma ihtimalleri oldukça düşüktür. Ülkemizde özellikle 1980 öncesi dönemde ideolojik reflekslerle, Umut, Barış, Deniz, Özgür, Özlem, Devrim, Uygar, Nazım, Piraye, Ulaş, Eylem, Mahir, Kurtuluş, vb. isimleri ön plana çıkmıştır.

İsim çok önemlidir. İsim, kimliktir; isim aileyi anlatır, ailenin hangi kültüre, hangi değerler sistemine bağlı olduğu hakkında epeyce fikir verir. Yine konunun uzmanları, isimlerin kişiler üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ifade etmektedirler. Çocuğa isim verirken, ona verilecek ismin, onun şahsiyet ve mizacını etkileyebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Kelimelerin titreşimleri madde üzerinde tesire sahiptir. Çocuğa anlamı kötü isim verildiğinde, sürekli onun seslendirilmesinden kaynaklanan titreşimler de kendisini negatif olarak etkileyebilir. Nitekim halk arasında «ismiyle müsemmâ olmak» deyimi vardır. Bu; insanlara verilen isimlerin, o kişiler üzerinde tesirlerinin ve yansımalarının olduğunu ifade eden bir deyimdir.

Güzel İsim Ne demektir?

Canlı, cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelere isim denilmektedir. Dinen haram ya da mekruh olarak görülmeyen isimlerin konulması mubahtır. İyilikleriyle anılan, insanlığa, memlekete ve dine büyük hizmetleri dokunmuş, erdem ve ilim sahibi tarihi şahsiyetlerin, dînî ve millî değerlerimizi yansıtan Ebûbekir, Ömer, Osman, Ali gibi Hulefâ-i Râşidîn’in isimleri, Mus‘ab, Muâz gibi sahâbe isimlerini; Fatih, Selâhaddîn, Alparslan,Selçuk gibi tarihi kahramanlarımızın isimleri güzel isim olarak vasıflandırılabilir. İsmin manası da güzel olmalı zira Hz. Peygamber “isyankâr” anlamına gelen Âsiye adındaki bir kızın ismini Cemîle, “elem, keder” anlamına gelen Hazn adlı bir sahâbînin adını da Münzir olarak değiştirdiği bilinmektedir.

Şeref ŞENserefsen4848@gmail.com