Personel İzinleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na Başvuru « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Personel İzinleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na Başvuru


Türk Sağlıkk Sendikası tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bir başvuru yapılarak koranavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Genelgeye aykırı izin düzenlemelerinden geri dönülerek Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyumlu bir düzenlemenin yapılması istendi. 

Başvuruda, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı izin yazısında Cumhurbaşkanlığı genelgesinden farklı olarak yasal mazeretler hariç, hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, dezavantajlı grupların (durumları kurum amirlerinin değerlendirilmesine bırakılmış) idari izin haklarının kaldırıldığı belirtildi.

Başvuruda kamu kurum ve kuruluşlarında başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izinlerinin kullandırılmasında kolaylık sağlanması adına herhangi bir düzenleme yapılmamış olup, bu durum her türlü riskle karşı karşıya hizmet vermeye çalışan, her türlü salgın ve doğal afet durumunda bir çağrı dahi beklemeden göreve koşan sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği belirtildi. 

Başvurumuzda  sağlık çalışanlarının da içinde bulunduğumuz bu zor şartlar altında bir nebze de olsa rahatlamalarının sağlanması için en büyük risk grubunda yer alan ve görevlerini özveri ile ifa eden sağlık çalışanlarının izinlerinin de Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun hale getirilmesi talep edildi.