NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETLERİ ARTTI « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETLERİ ARTTI

Bu haber 18 Ocak 2020 - 10:43 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Sağlık kurumlarında nöbet ve/veya icap nöbeti görevi verilen kamu görevlilerine, bu görevlerinden dolayı ücret ödenebiliyor.

Nöbet ve/veya icap nöbeti karşılığında, belirli göstergelerin aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle bulunan miktarda ücret ödenirken, bu ödemeden sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısının artmış olmasından dolayı, nöbet ve icap nöbeti karşılığında ödenen ücretin miktarı da arttı.

Nöbet görevi ve ödenen ücret

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında nöbet (normal, acil veya branş nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbetten dolayı “Nöbet Ücreti” ödenebiliyor. Ayrıca, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da tuttukları nöbet karşılığında ücret ödenebiliyor.

Nöbet süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, 657 sayılı Kanunda yer alan gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunan tutarda nöbet ücret ödeniyor.

Nöbet ücreti; yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerindeki nöbetler için %50 artırımlı ödenirken, dini bayram günlerinde tutulan nöbetler için ise %20 artırımlı ödeniyor.

Ayrıca, nöbet ücreti ödenebilmesi için kesintisiz en az 6 saat nöbet tutulması gerekirken, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödeniyor.

UNVANNöbet Ücretinin aylık en çok net miktarı (2020 yılının ilk yarısında)
Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerindeAile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerindeDiğer yerlerde
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip4.240 TL1.305 TL2.827 TL
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar3.816 TL1.174 TL2.544 TL
-Diş tabibi ve eczacılar3.392 TL1.044 TL2.261 TL
-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli2.544 TL783 TL1.696 TL
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli2.120 TL652 TL1.413 TL
-Diğer personel1.555 TL478 TL1.036 TL

İcap nöbeti görevi ve bu görev karşılığı ücret

İcap ettiğinde çağrılmaları halinde göreve gelecek şekilde sağlık kurumu dışında beklemek suretiyle haftalık çalışma süreleri dışında nöbet (icap nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbetten dolayı “İcap Nöbeti Ücreti” ödenebiliyor.

İcap nöbeti süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, ilgili personelin nöbet saati (artırımlı olmayan)  ücretinin %40’ı kadar ödeme yapılıyor.

İcap nöbeti ücreti ödenebilmesi için kesintisiz en az 12 saat icap nöbeti tutulması gerekirken, ayrıca personele bir ayda en çok 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenebiliyor.

UNVANİcap Nöbeti Ücretinin aylık en çok net miktarı(2020 yılının ilk yarısında)
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip1.044 TL
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar939 TL
-Diş tabibi ve eczacılar835 TL
-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli626 TL
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli522 TL
-Diğer personel383 TL