Memur ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Memur ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?

2022 Ocakta memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar artacak?

Bu haber 12 Eylül 2021 - 18:27 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Yenişafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ yazısında 6. dönem toplu sözleşme sonrasında 2022 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler ile bu ödeme tutarlarındaki artışları açıkladı.

Bu yazımızda 6. dönem toplu sözleşme sonrasında 2022 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler ile bu ödeme tutarlarındaki artışları açıklamaya çalışacağız. Bunların yanında katsayı artışı kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarlarını da arttıracaktır. Hesaplamalarda kullandığımız maaş katsayısı 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu rakamlar enflasyon farkı çıkması halinde artacaktır.

Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar olacak?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanuna göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının 1 inci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TLdir. 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Buna göre kanunun 55inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanunun ek 19uncu maddesine göre 1.500 TLden az olamamaktadır.

En yüksek devlet memuru aylığı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = 9500* 0,188787 = 1.793,47 TLdir.

Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Ocakta ne kadar olacak?

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100*0,188787 = 396,45 TLdir.

Huzur hakkı nedir, ödenecek tutar nasıl belirlenir ve Ocakta ne kadar olacak?

375 sayılı KHKnin Ek 29uncu maddesinde huzur hakkıyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: “Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanınca üç katına kadar artırılabilir.”

Buna göre kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve tutarına yer verilmişse bu ödeme yapılabilmektedir. Genellikle bu ödeme 9000* 0,188787 = 1.793,47 TL olup, bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının düşük olması nedeniyle ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır ve tutarı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş katsayısındaki artışlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılacak emekli ikramiyesini de arttıracaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının emekli ikramiyesine paralel artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı 01/01/2022 tarihinden itibaren 8.698,73 TL olacaktır.
Kamu personelleri arasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılacak bir yıllık emekli ikramiyesinden daha yüksek emekli ikramiyesi alan kamu personeli olduğunu da ifade etmek isteriz.

Ocak ayından itibaren sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar olacak?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 10.332,85 TLdir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 9.211,50 TLdir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın beş katını geçememektedir.

Emekli olacak kamu personeline ne kadar yol tazminatı ödenecek?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kamu görevlilerinden emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı; 13.558 * 0,188787 = 2.559,57 TL – 19,42 TL damga vergisi = 2.540 TL net ödeme yapılacaktır.

Mahalli idare personeline ödenen sosyal denge tazminatı ne kadar artacak?

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120dir. Yani 9500 * 0,188787*% 120 = 2.152,17 TLdir.

Sosyal denge tazminatı vergiden istisna tutulmadığı için hem % 15 gelir vergisi hem de 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı

Asker Alma Kanununun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.

Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Ocak ayı sonrasında 240.000 * 0,188787 = 45.308,88 TL olmuştur.

Yeni Şafak