Meclise sunulan yeni infaz düzenlemesinin ayrıntıları « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Meclise sunulan yeni infaz düzenlemesinin ayrıntıları


AK Parti ve MHP’nin hazırladığı yeni infaz düzenlemesi kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulanacak. Bir defaya mahsus olmak üzere de denetimli serbestlik 3 yıl olacak. Koronavirüs tahliyeleriyle birlikte 90 bin kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor.

Avukat Mihriban Ünal, infaz düzenlemesinin ayrıntılarını kaleme aldı:

İşte Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifin detayları:

TBMM’ye Sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yasalaşması, genel olarak aşağıdaki değişikliklere neden olacaktır.

1. İnfaz hakimliklerinin görev kapsamı 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genişletilmiş, örneğin infaz hakimliklerine ek olarak cumhuriyet savcılarının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı konusunda verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleme, mahsup, ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü halinde mevcut düzenlemelere göre normalde hakim veya mahkeme tarafından alınacak kararları verme görevi de getirilmiş ve bu anlamda uzmanlaşmaya gidilmek istenmiştir.

2. Kasten yaralama suçunun nitelikli ve daha fazla cezayı gerektiren halleri arasına  “ canavarca hisle” işleme eylemi de eklenmiştir.

3. Örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarını düzenleyen TCK’nin 220. maddesindeki cezanın alt ve üstü sınırı artırılarak mevcut düzenlemede örgüt kurmak veya yönetmek için 2-6 yıl arasında belirlenen alt ve üst sınır 4-8 yıl olarak, örgüt üyeliği için 1-3 yıl arasında belirlenen alt ve üst sınır ise 2-4 yıl olarak değiştirilmiştir.

4. Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumlarında hayatını devam ettiremeyecek durumda olduğu tespit edilen şüpheli kişiler ile hamile veya doğum tarihi üzerinden altı ay geçmemiş kadın şüphelilerle ilgili tutuklama koşulu bulunmasına rağmen, bunun yerine adli kontrol tedbiri kararı verilebilecektir.


5. Hafif cezalar gerektirmesi nedeniyle istinaf kanun yolu kapatılmış olan mahkumiyet hükümleri tekerrüre esas alınamayacaktır.

6. Mevcut düzenlemelere göre gebe olan veya doğumu üzerinden altı ay geçmemiş kadın hükümlüler hakkındaki cezanın infazı 6 ay geri bırakılırken yeni düzenlemeye göre bu süre  1 yıl 6 aya çıkarılmıştır.

7. Mevcut düzenlemelere göre koşullu salıverilme için kabul edilen 2/3’lük oran, ½ olarak değiştirilmiş ve bu süre dolduğunda hükümlünün tutum ve davranışları değerlendirilerek olumlu olması halinde koşullu salıvermeden yararlandırılacak aksi halde cezanın infazına devam edilecektir.  Bununla birlikte mevcut düzenlemedeki 2/3’lük oran kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, terör suçları gibi bazı suçlar bakımından korunmuştur.

8. Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında ve geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabileceği ve bu şekilde çalıştırılan sürenin de denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilecek süreye ekleneceği kabul edilmiştir.

9. Mevcut düzenlemeye göre 6 ay veya daha az süreli hapis cezasının infazının hafta sonları veya gece çektirilmesine karar verilebilirken yeni düzenlemeye göre bu oran kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aya, taksirle işlenen suçlarda ise taksirle öldürme suçu hariç 3 yıla çıkarılmıştır.

10. Denetimli serbestlik süresi; kasten öldürme, işkence, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, terör suçları gibi bazı suçlar kapsam dışı bırakılarak 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.

Veryansın TV