Bakanlık 81 ile peş peşe üç yazı yolladı « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Bakanlık 81 ile peş peşe üç yazı yolladı


Milyonlarca öğrenci corona virüs salgını nedeniyle 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitim görecek. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı’nı da yeni önlemler almaya itti.  Bakanlık 81 ile peş peşe üç yazı yollayarak öğretmenlere ödenecek ücretler ile bakanlık çalışanlarının yeni mesai düzenini açıkladı. Bakanlık  12 uygulama ve faaliyetin durdurulduğunu bu nedenle de ek ödeme yapılmayacağını duyurdu.

İşte o düzenlemeler…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 28 Mart tarihli gönderilen ek ödemeler konulu yazıda şöyle denildi:  Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımıza bağlı her derce ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannın tatil sürelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı; bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği; resmî eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu süreçte uzaktan eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacakları ilgi yazıda belirtilmiştir.

İlgi yazıda ayrıca; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları, 2- Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dâhil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması, … gerekmektedir ” açıklamasına yer verildi.

 Söz konusu tedbirler kapsamında olmak üzere; rutin müfredat kapsamında yürütülmek durumunda olan ders görevleri dışında kalan ders görevlerinin {Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 ’inci maddesi kapsamında yapılmak durumunda olan ilave ek ders görevleri, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, planlama ve bakım-onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim, kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri ile tam gün tam yıl eğitim, ikili öğretim) uygulamaları, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Bu itibarla eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenler bakımından yapılmış sayılacak ek ders görevlerinde, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen eğitim faaliyetlerine yer verilmeyecektir.  Böylece bu faaliyetler iptal edildiği için o öğretmenlere de ek ödeme yapılmayacak.

MEB harekete geçti ve 81 ile yazı yolladı: 2 Eylül'e kadar durduruldu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca 81 ile bir de idari izin yazısı yolladı. Bakan Selçuk yazısında 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitim nedeniyle öğretmenlerin maaşlarının ve ek ders ödemelerinin yapılacağını duyurdu. Bakanlık yazısında şöyle denildi:  Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlan ilgi yazı ile 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında tatil edilmiş; bu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere genel idari izin verilmişti.

Söz konusu tedbirler kapsamında eğitim kurumlarının tatil süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreçte de uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. Resmî eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, bu süreçte uzaktan eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacaktır. Diğer taraftan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun ilgi yazıda yer verilen 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar’ bölümünün 2’nci maddesinde; idari izinli sayılacak yönetici ve öğretmenlerin ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirlenmiştir.

Bu çerçevede; 1- Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları, 2- cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dâhil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması, 3- Bu süreçte resmî eğitim kurumlarında yürütülen idari iş ve işlemlerin sürdürülmesinin sağlanması bakımından eğitim kurumu yöneticilerinden en az birinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunması, gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

ESNEK ÇALIŞMA GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı “MEB” tarafından Covid-19 Kapsamında İdari İzin, Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasları yayımladı. Yayımlanan genelgede şunlar dile getirildi: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden hamileler, yasal süt izni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü maddesinin (F) fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, yöneticiler dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) olanlar ile kreş, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personel yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılacaktır.

Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kuramlarındaki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yolu ile devam eden yönetici ve öğretmenler, mücbir sebepler dışında görev mahallerinden ayrılmayacak, öğrencilerinin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımını iletişim kanalları vasıtasıyla koordine edecek, öğrenci ve veliler ile irtibat halinde olacaktır. Kuramlarındaki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yolu ile devam eden yönetici ve öğretmenler, bu süre boyunca idari izinli sayılacak; ancak Bakanlık, valilik veya milli eğitim müdürlüğü tarafından hizmetine ihtiyaç duyulanlar verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olacaktır.

Eğitim kurumu yöneticileri, eğitim kuramlarının belirlenen periyotlarda dezenfeksiyon uygulamasının gerçekleştirilmesi ve eğitim öğretime hazır halde bulundurulmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alacaktır. Ayrıca eğitim kurumu ile iletişime geçmek isteyen öğrenci, veli veya vatandaşlar için eğitim kurumunun iletişim kanalları açık bulundurulacak, eğitim kurumunun internet sayfası sürekli olarak güncellenmek suretiyle süreç ile ilgili öğrenci ve veliler bilgilendirilecektir. Eğitim kuramlarında görev yapan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personel, hizmet alanına ve hizmetine duyulan ihtiyaca göre eğitim kurumu müdürünün planlaması ile dönüşümlü çalışma veya uzaktan çalışma kapsamına alınabilir. Yurt dışında bulunup yurda dönen personel, dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılır.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ve bu konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık hizmetleri asgari personel ile dönüşümlü olarak yürütülür. Dönüşümlü çalışma planı, konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatında birim amirinin koordinesinde daire başkanı tarafından; illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından belirlenir. Belirlenen dönüşümlü çalışma programı, ilgili personele iletişim ve bilişim kanalları yolu ile iletilir. Dönüşümlü çalışma kapsamında idari izinli sayılan personel, görev mahalli dışına çıkmasını gerektiren mücbir bir sebebin ortaya çıkması halinde, genel hükümlere göre yıllık izin veya mazeret izninden yararlandırılabilir. Merkez teşkilatında Bakan, bakan yardımcıları ve bağlı birim amirleri hakkında; bakan yardımcıları, bağlı birim amirleri hakkında; birim amirleri, daire başkanları hakkında gerekli tedbirleri alabilir.


Covid-19 pandemisinin ülkemizde yayılımını önlemek ve Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan tüm personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmi e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlüdür.Covid-19 pandemisine ait herhangi bir semptomu taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilen personel, iyileştiğine ilişkin sağlık raporu almadan çalışamaz, çalıştırılamaz veya iş yerine çağrılamaz. İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar.

MEB harekete geçti ve 81 ile yazı yolladı: 2 Eylül'e kadar durduruldu...