Resmi Gazete’de bugün (24 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları) « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Resmi Gazete’de bugün (24 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)


Web Banner

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/62)

ATAMA KARARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12444, 12445, 12452, 12453, 12454 ve 12455 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıb – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Web Banner
Web Banner