ÖĞRETMENLERİN HİZMET PUANINI HANGİ SÜRELER NE KADAR ETKİLİYOR? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

ÖĞRETMENLERİN HİZMET PUANINI HANGİ SÜRELER NE KADAR ETKİLİYOR?


Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde ve atanmalarında göz önünde bulundurulan hizmet puanı, her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresiyle çarpımı sonucu hesaplanmakla birlikte, çalışma sürelerinin hizmet puanına etkisi farklılık gösterebilmektedir.

Hizmet sürelerinin hizmet puanına etkisinin ne kadar olacağı, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre hizmet puanı

Aday öğretmenlere/öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında, çalıştıkları yere göre miktarı değişen hizmet puanları veriliyor. Hizmet puanı, çalışma süresinin yanı sıra, çalışılan eğitim kurumunun bulunduğu hizmet bölgesine ve hizmet alanına göre de değişebiliyor.

Hizmet puanları belirlenirken, eğitim kurumlarının bulundukları iller 3 hizmet bölgesine ayrılmış olup, her derece ve türdeki eğitim kurumları ise 6 grupta toplanmıştır.

Eğitim Kurumunun Bulunduğu Hizmet Bölgesi Ve Alanına Göre Hizmet Puanı
Hizmet AlanıHizmet Bölgesi
1. Bölge2. Bölge3. Bölge
1. hizmet alanı10 puan12 puan14 puan
2. hizmet alanı11 puan13 puan16 puan
3. hizmet alanı12 puan14 puan18 puan
4. hizmet alanı14 puan18 puan22 puan
5. hizmet alanı16 puan20 puan26 puan
6. hizmet alanı18 puan22 puan30 puan

Buna göre, hizmet bölge ve alanlarına karşılık gelen puanlar, o hizmet alanındaki çalışma süresi (yıl) ile çarpıldığında, ilgili öğretmenin “hizmet puanı” tespit ediliyor.

Hizmet süresinin tam yıldan fazla olan her ayı için, o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12’si kadar ilave puan verilirken, aydan artan süreler ise dikkate alınmıyor.

Bazı öğretmenlerin hizmet puanına ekleme yapılıyor

Hizmet bölge ve alanına göre hesaplanan hizmet puanına bazı öğretmenler için ilave yapılıyor.

**Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan ekleniyor.

**Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan ekleniyor.

**Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yaptıkları hizmet alanlarındaki azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapan öğretmenleri hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı puanı dikkate alınarak, azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak hesaplanıyor.

Bazı sürelerin hizmet puanı hesabında değerlendirilmesi

Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken; çeşitli statülerde geçirdikleri süreler ile askerlik, geçici görev, aylıksız izin süreleri de bazı esaslar dahilinde dikkate alınabilmektedir.

-Öğretmenlerin MEB’e bağlı resmî eğitim kurumlarında; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen ve 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğretici olarak geçirmiş oldukları sürelerin tamamı ve ayrıca (sigorta primi ödenen gün sayısı kadar olmak üzere) ders ücreti karşılığında görev yaptıkları süreler ve vekil öğretmenlik ile usta öğreticilikte geçirdikleri süreler, bu sürelerin geçtiği hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Öğretmenlerin; Devlet memuru statüsünde geçirdikleri süreler, Yükseköğretim Personel Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirdikleri süreler, sendika yöneticiliği nedeniyle aylıksız izinde geçirdikleri süreler, askerlikte geçirdikleri süreler ile özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirdikleri sürelerin sigorta primi ödenen gün sayısı kadar olan kısmı, bu sürelerin geçtiği hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Öğretmenlerin MEB merkez teşkilatında geçici olarak görev yaptıkları süreler Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün; MEB taşra teşkilatında geçici olarak görev yaptıkları süreler, bu sürelerde fiilen görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün; diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görev yaptıkları süreler ise geçici olarak görev yaptıkları eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Öğretmenlerin MEB dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görev yaptıkları süreler, bu sürelerin geçtiği hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Öğretmenlerin, askerlik dâhil olmak üzere yurt dışında resmî görevle geçirdikleri hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Öğretmenlerin mehil müddetinde geçirdikleri süreler, eski görev yerleri için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Öğretmenlerin, sendika yöneticiliği nedeniyle aylıksız izinde geçirdikleri süreler ile askerlikte geçirdikleri süreler dışında kalan aylıksız izin süreleri, hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

-Öğretmenlerin hizmet puanı hesabında, görev yaptıkları il, ilçe, belde ve köyün statüsü, görev yapılan tarihteki statü itibariyle dikkate alınır.