Karabük Üniversitesi personel memur alımı yapıyor « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Karabük Üniversitesi personel memur alımı yapıyor


Kurumun boş olan çeşitli kadrolarına çok sayıda personel istihdam edilecek. Devlet üniversitesi olması dolayısıyla alınacak personel memur adaylarından KPSS sınav puanı istenecek. KPSS puanı dışında aranan şartlar da belli oldu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HANGİ KADROLARA PERSONEL MEMUR ALIMI YAPIYOR?

* Büro personeli
* Destek personeli
* Koruma ve güvenlik görevlisi
* Teknisyen
* Tekniker
* Mühendis
* Avukat
* Psikolog

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Karabük Üniversitesi memur alımı başvuruları 23 Mart 2023 ile 6 Nisan 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılacak.

Adaylar başvurularını, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük adresine bizzat yapacak.

buro-personeli-is-ilani-1.jpg

buro-personeli-is-ilani-2-001.jpg

buro-personeli-is-ilani-3-001.jpg

buro-personeli-is-ilani-4-001.jpg

buro-personeli-is-ilani-5.jpg

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

3) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

6) Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

7) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

8) Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmektedir.

9) Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan, vakıf üniversiteleri veya internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

11) Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

12) Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.

13) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması) yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.

14) Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

15) Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.

16) Karabük Üniversitesinde işçi, memur, sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmamak.

17) İdare ilanın her aşamasında gerekli gördüğü takdirde ilanı iptal edebilecek veya güncelleyebilecektir.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MEMUR ALIMI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER NELER?

1) Başvuru formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).

2) Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3) Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4) Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5) 2022 Yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

6) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).

7) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir).

8) SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-Devletten temin edilebilir).

9) Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler