TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ’NİN KİTABI YAZILDI « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ’NİN KİTABI YAZILDI


Türkiye’nin uluslararası arenada en rekabetçi olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz sağlık sektörüdür. Özellikle 2003 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte Türkiye Sağlık Sistemi’nin geldiği nokta başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve ülke tarafından gıpta ile izlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye Sağlık Sistemi bütün yönleri ile ele alınmıştır. Türkiye Sağlık Sistemi kitabı Türkiye’de sağlık sektörü ile ilgilenenlerin; Türkiye Sağlık Sistemi’nin tarihsel boyutu ile beraber nasıl kurgulandığını, nasıl işlediğini öğrenilebileceği ve Türkiye Sağlık Sistemi hakkında temel bilgileri edinebileceği bir çalışmadır.

“Türkiye Sağlık Sistemi” kitabında;

Ø Sağlık kavramı, sağlık hizmetlerinin niteliği ve özellikleri, sağlık hizmetlerinin önemi, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması konularını,

Ø Sağlık sistemleri, sağlık sisteminin amaçları, sağlık sisteminin işlevleri, sağlık sistemlerinin karşılaştırması ve sağlık sistemlerinin sınıflandırılması konularını,

Ø Sağlık sistemi gelişimi ve mevzuatını, Türkiye sağlık sisteminin örgütlenmesi ve gelişimini,

Ø Bütün yönleriyle sağlık hizmet sunumunu, sağlık insangücü ile ilgili konuları, Sağlık eğitimini,

Ø Sağlığın finansmanını, sosyal güvenlik sistemini, sağlık sigortacılığı konularını ve sağlık harcamalarını ve

Ø Türkiye’de sağlıkla ilgili uygulanan programları ve sağlık göstergelerini bulabilirsiniz.

Çalışmaya https://www.akademisyen.com/tuerkiye-saglik-sistemi.html adresinden ulaşabilirsiniz.