İŞKUR çobanlık akademisi başvuru şartları « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

İŞKUR çobanlık akademisi başvuru şartları


İŞKUR işsizlere uzmanlık kazandırarak iş sahibi yapıyor. İŞKUR’dan yeni bir proje daha hayata geçiyor. Posta’dan Mithat Yurdakul’un haberine göre, çoban olmak isteyenler her hafta 5 gün olmak üzere, toplamda 13 gün kurs alacak. 20 liradan 50 liraya kadar harçlık da alınan kurslarda katılımcılara ‘taahhütname’ imzalatılıyor.

İŞKUR ÇOBANLIK AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çoban akademisine, 16-70 yaş arası işsizler başvurabilecek. Çobanlık için 13 günde toplam 104 saat ders verilecek.

Mesleki Eğitim Kurslarına Katılacaklarda Aranan Şartlar

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,15 yaşını tamamlamış olmak,
Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,
İşverenin aradığı özel şartları taşımak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Emekli olmamak.

Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabilirler.

Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Ancak bu izin süreleri toplamının, doktor raporu ile tespit edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun kurs süresinin 1/10’unu aşması halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabilmektedir.

20 LİRADAN 50 LİRAYA KADAR HARÇLIK

20 liradan 50 liraya kadar harçlık da alınan kurslarda katılımcılara ‘taahhütname’ imzalatılıyor. Kursa katılanlar farklı meslekte 6 ay geçmeden başka kursa katılamıyor. Kursa katılabilmek için İŞKUR’a kayıt olmak gerekiyor.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ SÜRESİ ve KARŞILANAN GİDERLER

Kurslar en fazla 160 fiili gündür.

Kursların, günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saattir. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmî tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez.

Kursiyer zaruri gideri (Günlük 30 TL ila 50 TL arasında değişmektedir.)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primİ

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderler

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak kursa katılabilirsiniz.