YÖK, üniversitelere uzaktan eğitim süreci detaylarının yer aldığı yazı gönderdi « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

YÖK, üniversitelere uzaktan eğitim süreci detaylarının yer aldığı yazı gönderdi

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için yaz öğretimi uygulanabilecek. ‘Yükseköğretim Kurumları Dersleri’ uygulamasıyla bu kurumların ders içerik ihtiyaçları karşılanacak.


Web Banner

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin rektörlüklere yazı gönderdi. Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart’taki Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığı hatırlatıldı. Bu kararlara göre, yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki programlarda yer alan derslerin teorik kısımları, gerekli altyapı ve yetkinlik varsa uzaktan öğretimle yürütülebilecek. Derslerin uygulamalı kısımları için de belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecek.

Yükseköğretim kurumları, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak uzaktan öğretim faaliyetlerinde, program çeşitlilikleri ve altyapı imkânlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisans üstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle sürdürebilecek. Üniversiteler, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen ‘hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler’ doğrultusunda yürütülecek. Bu kararlar, halen yürürlükte olan ‘Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ kapsamında, Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin alınarak açılmış ve yürütülen ‘Uzaktan Eğitim Programları’nın yüz yüze eğitim kısımları’ için de geçerli olacak. Söz konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, koronavirüsle mücadele süresince uygulanmayacak. Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak, Kovid-19 sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecek.

ENGELLİLERİN DURUMLARI DİKKATE ALINARAK, UYGULAMALAR YAPILACAK Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili her türlü tedbir ve uygulamalarında, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacak. Bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak, YÖK’ün koordinasyonunda, bu konuda eğitim almak isteyen öğretim elemanlarına Anadolu Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ dersi verilebilecek. Bunun yanında üniversiteler isterlerse bünyelerindeki merkezler aracılığıyla da kendi öğretim elemanlarına eğitimler düzenleyebilecek veya diğer üniversitelerden bu eğitimi aldırabilecek. Yükseköğretim kurumları, uzaktan öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duydukları altyapı ve diğer eksiklikleri konusunda uzaktan eğitim deneyimi olan üniversitelerle işbirliği içerisinde çözüm bulabilecekleri gibi birbirlerinin altyapı imkânlarından da yararlanabilecek.

SİSTEMİ OLMAYAN ÜNİVERSİTELERE DESTEK VERİLECEK Bu kapsamda, ‘Öğrenme Yönetim Sistemi’ bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelere, talep etmeleri halinde, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri tarafından da destek sağlanacak. Ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği gibi bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersin de kullanılabilmesi mümkün olacak. Yükseköğretim kurumlarının ders içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gelecek haftadan itibaren YÖK bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Dersleri (YÖK Dersleri) adlı bir arayüz oluşturulacak. Bu arayüzde başta Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin ders havuzlarındaki ders içerikleri yer alacak ve bunlar erişime açılacak.

DERS HAVUZU SÜREKLİ GELİŞTİRİLİP ZENGİNLEŞTİRİLECEK Diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de YÖK tarafından değerlendirilerek bu havuza ilave edilecek ve havuz sürekli geliştirilip zenginleştirilecek. Lisans üstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, rektörlüklerce gerekli altyapının oluşturulması ve ‘sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma’ koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecek.

Web Banner
Web Banner