Unutma! « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Unutma!

Bu haber 13 Temmuz 2021 - 14:51 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İslam fıtratı üzere başlayan bir hayatın tevhid inancıyla devam etmesi gerektiğini ve Yüce Allah’ın “Muhakkak biz insanı en güzel biçimde yarattık” ilahi hitabının muhatabı, O’nun en değerli mahlûku olduğunu unutma!

 

Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş ilk nebi Hz. Âdem ile başlayıp Hz. Muhammed ile tamamlanan tevhid mücadelesinin bayraktarları olan peygamberler silsilesinin varisi olduğunu unutma!

 

Malazgirt ovalarında Allah Allah sedalarıyla at koşturan ve Anadolu kapılarını Müslüman Türklere açan; İstanbul’da okumaya başladığı Ezanı Muhammedi’yi Çaldıran ovalarında bitiren; Tuna’da aldığı abdestin namazını Afrika çöllerinde kılan; Hazar kıyılarında getirdiği tekbir seslerinin yankılarını Viyana kapılarında duyan kahramanları unutma!

 

Allah yolunda cihada çıkan ve karşısında Atlas Okyanusunu görünce devesini dizlerine kadar denize sürerek kılıcını çekip “Ya Rabbi! Şahit ol, önüme şu uçsuz bucaksız derya çıkmasaydı senin şanını daha ileriye götürürdüm!” diye feryat eden, gözyaşı döken mücahitleri unutma!

 

Binomiyal denklemi ilk defa çözen Giyaseddin Cemşid el-Kaşani’yi; Paskal Üçgeni diye bilinen üçgeni ilk icat eden el-Kerhi’yi; kanun dediğimiz müzik aletinin mucidi el-Farabi’yi; satrancın mucidi ve yer çekimi varlığına ilk işaret eden el-Biruni’yi; dünyanın döndüğünü ilk defa söyleyen es-Siczi’yi; gezegenlerin ölçüleri hakkında ilk çalışmaları yapan el-Fergani’yi; modern astronominin kurucusu Bitruci’yi; izafiyet teorisini ilk dile getiren El-Kindi’yi; ilk hassas terazileri icat eden er-Razi ve el-Hazini’yi; ilk uçma denemeleri ve iptidai uçma makinelerini yapan Hezarfen Ahmet Çelebi’yi; “Ruhi Kimya” veya “Simya” ekolünü başlatan Cafer-i Sadık’ı; “Fiziki Kimya” ve ilk sıvı yoğunluk ölçme aleti piknometrenin mucidi Biruni’yi unutma!

 

Tekamül nazariyesinin temelini atan En-Nazzam’ı; ilk anesteziyi (narkoz) kullanan, kızıl ve kızamık hastalığını ilk keşfeden Sabit b. Kurra’yı; ilk siğil tedavisini yapan Ez-Zehravi’yi; ilk enfeksiyon tedavisini yapan İbn Sina’yı; ilk zooloji ve veterinerlik çalışmalarını yapan Ebi Nadir İbn Şumayl, el-Asmal, Ebu Hatim es- Sicistani’yi; ilk jeolojik çalışmalarını yürüten el-Cahiz’i, ilk mineroloji çalışmalarını yapan Kindi’yi, ilk ziraat ve hayvancılık çalışmalarını yapan Ahmed b. Ebubekir b. Vahşiyye’yi unutma! Muhyiddin ibn Arabi’yi, Mevlana’yı, Davudü’l-Kayseri’yi, Şabisteri’yi, el-Cahiz’i, Cabir İbn Hayyan’ı, el-Iraki’yi, Cildaki’yi, el-İzniki’yi, el-Suhreverdi’yi, İbn Haldun’u unutma!

 

30-40 sene yatsı abdestiyle sabah namazı kılan İmam-ı Azamları; ömrünü ilim öğrenmek, öğretmek ve eser yazmak suretiyle, İslamiyet’e hizmet yoluna sarf eden İmam-ı Şafiileri; tefsir, hadis ve fıkıh ilminde büyük bir âlim olan İmam Malikleri; her gece Kur’ an-ı Kerim’in yedide birini okuyup, her yedi günde bir hatim eden, ciddiyeti, takvası, sabrı, metanet ve tahammülü ile meşhur olmuş İmam Ahmed b. Hanbelleri unutma!

 

Osmanlının manevi mimarı Şeyh Edebali’yi, feraset ve kemâlât ehli Geyikli Baba’yı, gönüller Fatihi Emir Sultan’ı, peygamber müjdesinin müjdecisi Hacı Bayram-ı Veli’yi, mualli bir muallim Molla Hüsrev’i, İstanbul’un fethinin manevî mimarı Akşemseddin’i, cihan padişahlarına yön veren maneviyat sultanı Aziz Mahmud Hüdâî’yi, Fatih’i “Fatih” yapan âlim Molla Gürani’yi, Kanuni Sultan Süleyman’ın Şeyhülislam’ı, âlim, hukukçu ve tefsirci Mehmet Ebussuud Efendi’yi unutma!

 

Vatanını, mukaddesatını, dinini, devletini müdafaa ederken düşman kurşunlarıyla vücudu delik deşik olup bağırsakları dışarıya fırlamış, bir eliyle onları karnına iterken diğer eliyle göğsünden bir başka kurşun çıkarıp yanında bulunan arkadaşına “Al, arkadaşım! Sağ olur da dönersen, bu kurşunu oğluma ver ve ona deki: ‘Bunu sana baban son nefesinde gönderdi ve aynı şekilde o da oğluna aktarmazsa hakkımı helal etmem dedi” diye ulvi ruh örnekleri veren şehitler kafilesini unutma!

 

Aslını, esasını, cevherini, tarihini, dinini, devletini, inancını unutma!

Kâmil ÇAKIRkamilcakir61@gmail.com