Öğretmenler, Sınıfta Zamanı Nasıl Kullanıyor? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Öğretmenler, Sınıfta Zamanı Nasıl Kullanıyor?

Bu haber 12 Ocak 2020 - 17:49 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından 2018 yılında üçüncü kez uygulanan Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi. TALIS; çeşitli ülkelerde uygulanan eğitim politikalarını ve bu politikaların okullardaki yansımalarını öğretmen ve okul müdürlerinin gözünden incelemeyi hedeflemektedir.

OECD ülkelerinde ortaokullarda yıllık zorunlu öğretim süresi ortalama 913 saattir. Bu rakam Türkiye’de ortaokullarda ise 843 saattir. TALIS verileri öğretmenlere uygulanan anketler yoluyla bu sürenin ne kadarının fiili olarak öğretme ve öğrenmeye ayrıldığını ortaya koymaktadır. Bu amaçla öğretmenlere bir ders saati sırasında; filli öğretim, idari görevler ve sınıf düzenini sağlamaya ne oranda süre ayırdıkları sorulmuştur. Buna göre;

FAALİYETLER TÜRKİYE % OECD ÜLKELERİ %

İDARİ İŞLER

8,6 8,0

SINIF DÜZENİ

18 13,4

FİİLİ ÖĞRETMEN VE

ÖĞRENME 72,5 78,1

Kaynak: OECD, TALIS 2018 Veritabanı

Tabloya göre; OECD genelinde, öğretmenler sınıf içi zamanın %78,1’ini fiili öğretime, %13,4’ünü sınıf düzenini sağlamaya, %8’ini ise idari görevlere harcadıklarını; Türkiye’de ise öğretmenler sınıf içi zamanın %72,5’ini fiili öğretime ayırdıklarını belirtmiştir. OECD ortalaması ile kıyaslandığında Türkiye’de öğretmenler sınıf içi düzeni sağlamaya daha fazla zaman ayırmaktadır. Türkiye’de bir ders saatinin %18,00’i sınıf içi düzeni sağlamaya, % 8,6’sı da idari işlere ayrılmaktadır.

TALIS 2018 bulguları, öğretmenlerin bir ders saatinde fiili öğretme ve öğrenmeye harcadıkları sürenin, öğretmenin deneyimi ve yaşıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. TALIS’e katılan tüm ülkeler ortalamasında genel olarak beş yıldan fazla deneyime sahip öğretmenler, beş yıl veya daha az deneyime sahip olanlara göre fiili öğretime daha fazla zaman ayırdıklarını belirtmiştir. Türkiye’de beş yıldan fazla mesleki deneyime sahip öğretmelerin beş yıl veya daha az deneyime sahip öğretmenlere göre ders başına fiili öğretime ayırdıkları ortalama süre %4,7 daha fazladır. Benzer şekilde, genellikle 20 yıldan fazla mesleki deneyime sahip 50 yaş ve üzerindeki öğretmenler 30 yaş altındaki öğretmenlere kıyasla, 60 dakikalık bir ders için fiili öğretime ortalama beş dakika daha fazla zaman ayırmaktadır. Türkiye’de 50 yaş ve üstü öğretmenlerin fiili öğretime ayırdıkları süre ders başına %3 daha fazladır.

Bir başka çarpıcı sonuç da, TALIS 2018’de ayrıca fiili öğretime ayrılan süreler 2008 yılında uygulanan TALIS ile karşılaştırıldığında, bir ders saatinde fiili öğretime ayrılan ortalama süre oranının en fazla azaldığı ülkenin Türkiye olduğunu göstermektedir. Bu oran %78,2’den %72,5’e gerilemiştir. Eğitim sistemimizdeki sorunlar aynen devam ettiği sürece de önümüzdeki yıllarda, sınıf içinde öğretime ayrılan sürenin azalacağı tahmin edilmektedir.

Bu olumsuz durum ile ilgili tedbir alma konusunda görev, hem Bakanlığı, hem velilere, hem öğretmenlere, hem de öğrencilere düşmektedir.

Kaynaklar

TALIS Sonuçları ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler-TEDMEM

Abdullah DAMAR