Memurların yararlanacağı sosyal haklar nelerdir? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Memurların yararlanacağı sosyal haklar nelerdir?


Web Banner

Devlet memurlarına çeşitli sosyal hak ve yardımlardan yararlanma imkanı bulunuyor..

Devlet memurlarına tanınmış olan sosyal hak ve yardımlardan bazıları şöyle:

Aile Yardımı

Devlet memurlarına her ay maaşlarıyla birlikte, eş ve çocuk durumlarına göre aile yardımı ödeneği verilmektedir.

Bu kapsamda;

**Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan veya her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan memura, eşinden dolayı aile yardımı ödenir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde eş için ödenen aile yardımının miktar 277 TL’dir.

**Öz veya evlat edindiği ya da geçimini sağladığı üvey çocuğu bulunan memura, bu çocuklardan dolayı aile yardımı ödenir. Çocuğun evlenmesi, erkek çocuğun 25 yaşını doldurması, çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması, çocuğun ölmesi gibi hallerde ise söz konusu yardım kesiliyor. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 72 ay ve daha küçük her bir çocuk için ödenen aile yardımının miktarı 64 TL, 72 aydan büyük her bir çocuk için ödenen aile yardımının miktarı ise 32 TL’dir.

Doğum Yardımı

Memura, canlı doğan birinci çocuğundan dolayı 300 TL, ikinci çocuğundan dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL tutarında doğum yardımı ödeniyor.

Ölüm Yardımı

Aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu veya memur olmayan eşi ölen memura ölüm yardımı ödenir.  2019 yılının ilk altı aylık döneminde, eş veya çocuğun ölümünden dolayı memura ödenen ölüm yardımının miktarı 1.241 TL’dir.

Cenaze Yardımı

Sürekli görevle yurtdışında bulunan memurun, beraberindeki eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu/annesi/babası öldüğünde, bunların cenazelerinin yurda getirilmesinde yapılan zorunlu harcamalar memurun kurumu tarafından karşılanır.

Yiyecek Yardımı

Memurlara, yemek yardımı yapılabiliyor. Yemek verme şeklinde yapılan bu yardıma ilişkin giderlerin bir kısmı ilgili kurum bütçesinden karşılanırken, bütçeden karşılanamayan kısmı ise yemek yiyen memur ödüyor.

Giyecek Yardımı

Bazı memurlara, kadro unvanları ya da hizmet sınıfları esas alınarak giyecek yardımı yapılabiliyor. Bu yardım, bazı personele giyecek bedelini nakit ödenme şeklinde olurken, bazı personele ise giyecek verme şeklinde olmaktadır.

Toplu Sözleşme İkramiyesi

Aylık ücretlerinden sendika aidatı kesilen memurlara (sendika üyesi),  her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında maaşlarıyla birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. 2019 yılının ilk yarısında her defasında ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin net miktarı (üç aylık) 97 TL’dir.

Sosyal Denge Tazminatı

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde görevli memurlara, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay sosyal denge tazminatı ödenebiliyor. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal denge tazminatının aylık net tutarı en çok 1.045 TL olabiliyor.

Konut Kredisi Yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan halen yürürlükte olan hükme göre, hizmeti 10 yıl ve daha fazla olan memurlara istekleri halinde özel şartlarla ve öncelikli olarak konut kredisi verilmesi mümkün kılınmış olmakla birlikte, uygulamada bu yardımdan memurun yararlanması mümkün olamamaktadır.

Web Banner
Web Banner