Evlenen memurun izin hakkı artar mı? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Evlenen memurun izin hakkı artar mı?


657 sayılı Kanunun izin hakkına ilişkin düzenlemelerine bakıldığında, memurun bazı izinlere evlenmeyle hak kazandığı, evlilik olayının memurun kullanabileceği izin haklarını artırdığı görülmektedir.

Devlet memurları, evlilik nedeniyle; mazeret izni, refakat izni, aylıksız izin ve aile birimini muhafaza etmek amacıyla (ücretli/ücretsiz) izin gibi bazı izinleri kullanma hakkına kavuşabiliyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Ücretli izinler (mazeret, refakat ve aile birliği nedeniyle)

-Evlenen memur, evlilik işlemi nedeniyle 7 güne kadar mazeret gün kullanabilir.

-Eşi yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan memur, eşinin atandığı yerin 1. ve 2. derece kalkınmada öncelikli bölgelerde olması ve kendisinin bu yerlere atanamaması durumunda, eşinin görev süresince (memuriyeti boyunca 4 yıldan fazla olmamak üzere) aylıklı (kısmen) izin kullanabilir.

-Eşi ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunan memur, eşinin sağlık durumunun raporla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar refakat izni kullanabilir. Bu süre, 3 ay daha uzatılabilir. Ayrıca, eşinin başka bir rahatsızlığından dolayı da yine aynı şartlarla, memur refakat izni kullanabilir.

-3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşi tek başına evlat edinen memurlar, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izni kullanabilir.

-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, memur olan baba, annenin doğum sonrasında kullanabileceği analık izni süresinin kalan kısmında mazeret izni kullanabilir.

-Eşi ölen memur, ölüm olayı nedeniyle 7 güne kadar mazeret izni kullanabilir.

-Eşinin anne, baba veya kardeşi ölen memur, ölüm olayı nedeniyle 7 güne kadar mazeret izni kullanabilir.

Ücretsiz izinler (aylıksız izin)

-Eşi ağır bir kaza geçirdiği veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğu için refakat izni kullanan memur, kullanabileceği refakat izni süresinin bitmesinden itibaren ve sağlık kurulu raporuna istinaden 18 aya kadar aylıksız izin kullanabilir.

-3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşi tek başına evlat edinen memurlar 24 aya kadar aylıksız izin kullanabilir.

-Eşi yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan memur, eşinin atandığı yere atanamadığı durumlarda, talep etmesi hailinde (eşleri 1. ve 2. derece kalkınmada öncelikli bölgeler dışında görev yapanlara), eşinin görev süresi kadar aylıksız izin kullanabilir.

-Bursla ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlerin (memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin) memur olan eşleri, eşinin görevi veya öğrenimi süresince aylıksız izin kullanabilir.

-Eğitim amacıyla şahsen sağladığı özel burstan yararlanması için kendisine aylıksız izin verilen memur veya diğer personel kanunlarına tâbi personelin memur olan eşi, eşinin eğitimi süresince aylıksız izin kullanabilir.

-Yabancı devletlere ait resmi kurumlarda ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapmak üzere aylıksız izin verilenlerin memur olan eşleri, bu görevler süresince aylıksız izin kullanabilir.