Ailelerin birey sayısında azalma! « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Ailelerin birey sayısında azalma!


Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü, 2008’de 4 kişi iken 2023’te 3,14 kişiye düştü. En yüksek ortalama hane halkı büyüklüğüne sahip il Şırnak olarak kaydedildi ve burada ortalama hane halkı büyüklüğü 4,86 kişi olarak belirlendi. Tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il ise Gümüşhane oldu ve burada bu tür hane halklarının oranı yüzde 30,4 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Aile 2023” başlıklı raporunu yayımladı. Rapor, Türkiye’nin demografik yapıları, aile tipleri, yaşam standartları ve sosyal değişimleri hakkında önemli veriler sunuyor.

HANE HALKI 3 KİŞİYE DÜŞTÜ

Rapora göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanarak Türkiye’deki ortalama olarak 2008’de 4 olan hane halkı büyüklüğü 2023’e düşüş göstererek 3,14 kişiye geriledi. İllere göre incelendiğinde, en yüksek ortalama hane halkı büyüklüğüne sahip il Şırnak oldu, en düşük ise Çanakkale olarak belirlendi.

Aile yapılarına ilişkin dikkat çekici bir nokta ise tek kişilik hane halklarının oranının artması oldu. 2015’te yüzde 14,4 olan bu oran, 2023’te yüzde 19,7’ye yükseldi. Benzer şekilde, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranı azalırken, geniş ailelerin oranında da düşüş yaşandığı görüldü.

EN YÜKSEK TEK KİŞİLİK HANE HALKI ORANI GÜMÜŞHANE’DE

Tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il geçen yıl Gümüşhane olarak kaydedildi. Diğer yandan, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il Gaziantep olarak belirlendi.

AKRABA EVLİLİKLERİNDE AZALMA

Raporda dikkat çeken bir diğer konu da akraba evliliklerinin azalması oldu. 2010’da yüzde 5,9 olan bu oran, 2023’te yüzde 3,2’ye geriledi. Ancak, akraba evliliklerinin en yüksek olduğu il Şanlıurfa olarak saptandı.

Ailelerin yaşam memnuniyetine ilişkin veriler de raporda yer aldı. Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2023 sonuçlarına göre, bireylerin yüzde 69,9’u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti.

Ancak, raporda belirtilen olumsuz bir başka husus da yoksulluk oranları oldu. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de yoksulluk oranı 2023’te yüzde 21,7 olarak hesaplandı. Tek kişilik hanehalklarının, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının ve geniş ailelerden oluşan hanehalklarının büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.

Son olarak, konut mülkiyeti ve yaşam koşullarıyla ilgili verilere de raporda yer verildi. Fertlerin yüzde 56,2’sinin oturdukları konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 27,8’inin kiracı olduğu tespit edildi. Ayrıca, izolasyon, ısınma sorunları ve çevresel problemler gibi konular da yaşam koşullarını etkileyen faktörler arasında yer aldı.