1 MİLYON ÖĞRETMEN, 1 MİLYON TWEET « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

1 MİLYON ÖĞRETMEN, 1 MİLYON TWEET

Milli Eğitim Bakanlığı; 12 – 30 EYLÜL 2005 tarihinde,  14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddelerine dayanarak…

Bu haber 23 Kasım 2021 - 15:31 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanlığı; 12 – 30 EYLÜL 2005 tarihinde,  14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddelerine dayanarak, ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan 24/08/2005 tarihli protokol hükümlerine göre, Millî Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin işbirliği ile Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Uzman Öğretmenlik- 2005-KBYS) sınav başvurusu almıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı açmış, o zaman sınavı kazanan öğretmenlerden 100’ü Başöğretmen, 83 bin 350’si Uzman Öğretmen olmuştu. Ancak, kılavuzda bulunan “Madde 8’ deki ”Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

  1. a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,
  2. b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır” ifadesi nedeniyle 2005 yılı itibarıyla şartı tutmayan öğretmenler başvuruda bulunamamıştı. Ayrıca 2021 yılında olmamıza rağmen hala sınav hakkı tekraralanmamış bir kerelik bir uygulama olarak tarihe geçmiştir.  Bu süreçte öğretmenlerin aleyhine olan bazı(Uzman-Başöğretmen Kotası vs.)  maddelerden dolayı dava açılmış Anayasa Mahkemesi bu maddeleri iptal etmişti. Anayasa Mahkemesince, iptal nedeniyle oluşan hukiki boşluğun giderilmesi amacıyla kararın Resmi Gazetede yayınlanmasından başlayarak  bir yıl sonra yürürlüğe girmesi karara bağlanmış ise de Milli Eğitim Bakanlığı bu süre içinde gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı gerekli yasal düzenlemeleri yapmayarak 2005 yılından bu yana Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik  imkanı tanımadığı için; öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde, imkân ve fırsat eşitliği sağlanmasında; genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulmasında öğretmenler arasında mağduriyete sebep olmuştur. Ayrıca mağduriyet nedeni ile, şu an aylık 341 TL Uzman Öğretmenlik kaynaklı, 680 TL’de Başöğretmenlik kaynaklı ücret  kaybı yaşanmakta;  eşit işe eşit ücret ilkesi de ihlal edilmektedir. Ayrıca bakanlıktaki Kariyer Basamakları Birimleri de işlevsiz hale getirilmektedir. Gerekli düzenleme yapılmazsa 16 yıldan beri devam eden, adil olmayan bu tutum, bundan sonra da devam edecektir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesine göre öğretmenlik “Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” der. Bu bağlamda öğretmenlik mesleği kendisi zaten bir uzmanlıktır,  ve her branş kendisi zaten bir uzmanlık alanıdır. Çünkü  her öğretmen kendi branşı üzerine eğitim alarak diplomasını hak eder ve branşında uzmandır. O halde Uzman Öğretmenlik uygulamasının sağladığı tüm haklardan  tüm öğretmenler faydalandırılmalıdır.

MEB, Uzman Öğretmenlik  uygulaması ile ortaya çıkan  16 yıllık adaletsizliği  hizmet yılları kriteri ile çözebilir. Meslekte 10 yılını dolduran öğretmenleri  Uzman Öğretmen, 20 yılını dolduran öğretmenleri  Başöğretmen   haklarından faydalandırabilir. 16 yıllık  ücret ve ünvan adaletsizliği  için çöcüm üretilmezse önümüzdeki tüm yıllarda da bu adaletsizlik devam edecektir. Günümüz miktarıyla 341 tl olan Uzman Öğretmenlik farkı;   geçmiş 16  yıl üzerinden hesaplanırsa ve gelecek yıllar da buna dahil edilirse mali kaybın ciddiyeti ve adaletsizliğin de boyutu daha iyi anlaşılacaktır.

Kazanılmış haklar korunarak; 16 yıl önce başlatılan  Uzman Öğretmenlik  uygulamasında  gerekli düzenlemeler yapılarak süreç işletilmeli, fırsat eşitliği sağlanmalı,  eşit işe eşit ücret ilkesine uyulmalı ücret ve ünvan adaletsizliği giderilmelidir. MEB, Uzman Öğretmenlik Dosyasını yeniden açmalıdır. Uzman öğretmenlik uygulaması kaynaklı hak kaybı telafi edilmelidir. Yaratılan mağduriyetler giderilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak 2005’ ten beri yaşanan  16 yıllık geçmişi olan bu mağduriyetin artık giderilmesini,  ünvan ve ücret adaletinin sağlanmasını istiyoruz. Bakanlığımız tarafından başlatılmış  ve öğretmenler arasında adaletsizliğe sebep olmuş bu uygulamanın adil bir şekilde çözümünü bekliyoruz.  Sesimizi duyurabilmek için bu akşam 23 Kasım – 2021, saat 20.00’de Twetter  üzerinden sosyal medya  çalışması yapıyoruz. Tüm eğitim camiasının katılımıyla 1 Milyon Öğretmen 1 Milyon tweetle  Uzman Öğretmenlik sorunumuzu, #Öğretmenuzmandır, hashtag’ı  ile  gündem yapmaya var mısınız?

Kadriye DEMİREL-Eğitimci

#RtErdoğan

#tcmeb

#TalipGeylan

#AliYalçın

#AlperÖğretici

#TBMM

Kadriye Demirelhaberbilgi@hotmail.com