Yurt Dışı Öğretmenlikte Sözlü Sınavla Atamaya İptal! « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Yurt Dışı Öğretmenlikte Sözlü Sınavla Atamaya İptal!

Bu haber 21 Ocak 2020 - 22:59 'de eklendi ve kez görüntülendi.

YURT DIŞI ÖĞRETMENLİKTE SEÇME SINAVININ SADECE SÖZLÜ SINAVLA YAPILMASINA İMKAN SAĞLAYAN DÜZENLEMENİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

Türk Eğitim-Sen olarak 09.04.2016 tarihli 29679 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan  “Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 3. Maddesiyle 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın 7. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen seçim esas ve usulleri başlıklı 7/A maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘‘Komisyonca uygun görülmesi halinde seçme sınavı, tek aşamalı olarak temsil yeteneği sınavı şeklinde yapılabilir’’ ibaresinin, yine anılan madde hükmünün 4. fıkrasında yer alan ‘‘ Temsil yeteneği sınav puanı esas alınmak suretiyle’’ ibaresinin iptali talebiyle açtığımız davada; Danıştay 2. Dairesi  26.11.2019 tarih,  E.2016/16107 ve  K.2019 /6553 sayılı kararıyla İPTAL kararı vermiştir.

Kararın gerekçesinde ‘‘yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken ve öznel değerlendirmeyi beraberinde getiren sözlü sınavı yurt dışında görevlendirilecek personel seçiminde tek belirleyici olmasına; başka bir ifadeyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanını değerlendirme dışı bırakarak başarı sıralamasının tek başına yeteneği temsil yeteneği sınavı sonuçlarına göre oluşturmasına yol açan düzenlemede kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.’’ Denilmiştir.1075758596061