HUKUK MÜCADELEMİZDE DANIŞTAY 12. DAİRE 2020-2021 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞMEDE DE DAYANIŞMA AİDATINA DUR DEDİ SENDİKAMIZIN HUKUK ZAFERİ

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/08/2019 tarih 2019/1 sayılı kararı ve 01/09/2019 tarih 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5. Dönem  Toplu Sözleşme’de  4. Bölüm 1. Maddesinin 2. Fıkrasında kanunsuz, hukuksuz ve yetkili sendikanın aidat sendikacılığı anlayışı ile koymuş olduğu dayanışma aidatına Danıştay Onikinci Daire Oy birliği ile YÜRÜTMEYİ DURDURMA  kararı verdi.