MemurÖğretmenler Sınıflarına Kavuşmuş Değil! « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

MemurÖğretmenler Sınıflarına Kavuşmuş Değil!

Bu haber 03 Şubat 2020 - 11:55 'de eklendi ve kez görüntülendi.
31.08.2012’den bugüne kadar memuröğretmenler sınıflarına kavuşmuş değil ancak 7,5 yıllık mağduriyete çözüm beklentilerinde olumlu bir sonuca ulaşılmasının, birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanabilecek T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ya da MEB Yönetmelik Düzenlenmesi sayesinde; mümkün olduğunun farkındalar.
KPSS ile atama-yerleştirilme işlemleri yapılmış memuröğretmenler Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfı dışındaki memur kadrolarının görev yaptıkları yerleşim birimlerinde “ilçe emrine verilerek”  MEB İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullarda asıl mesleklerine, sınıflarına-öğrencilerine kadro kaydırmasıyla Şubat 2020’de kavuşturulmaları heyecanı-beklentisi içindeler.
Sn. Ziya SELÇUK
Sn. Mustafa SAFRAN
Sn. Hamza AYDOĞDU
Sn. Yakup DEMİR
Sn. Ömer İNAN
Anadolu Ajansı Editör Masası
Sn. Pervin KAPLAN
Sn. Abbas GÜÇLÜ
Sn. Özkan ERDEM
Sn. Yasin ERDEM
Onlarca farklı haber-web sitesi, yazılı basın,ulusal-yerel görsel medyada çıkan yüzlerce yazı-haber…
Siyasetçiler…
Çeşitli siyasi partilerin üst düzey merkez teşkilat yöneticileri, kurmayları, yerel yöneticileri ,…
Yazılı soru önergeleri, TBMM Genel Kurul kürsü konuşmaları, basın açıklamaları, memuröğretmenlerin mağduriyeti konusunda ilgilerini esirgemeyen…
İstanbul Mv. Sn. Arzu ERDEM
Isparta Mv. Sn. İrfan BAKIR
Ankara Mv. Sn. İbrahim Halil ORAL
Antalya Mv. Sn. Feridun BAHŞİ
İstanbul Mv. Sn. Mahmut TANAL
Giresun Mv. Sn. Bülent Yener BEKTAŞOĞLU
Bursa Mv. Sn. Ceyhun İRGİL
Kayseri Mv. Sn. Çetin ARIK
İstanbul Mv. Sn. Gürsel TEKİN
Yalova Mv. Sn. Muharrem İNCE
Ordu Mv. Sn. Mustafa ADIGÜZEL
Konya Mv. Sn. Orhan ERDEM
İzmir Mv. Sn Fehmi Alpay ÖZALAN
Muğla Mv. Sn. Mehmet Erdoğan
Antalya Mv. Sn. İbrahim AYDIN
Antalya Mv. Sn. Atay USLU
Sn. Emanullah GÜNDÜZ
TBMM Milli Eğitim,Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, …
T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, …
Sn. Orhan KARAKURT,
Sn. Hamza YERLİKAYA
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslaklarıyla, yöneticileri düzeyinde açıklamalarıyla, web siteleriyle, sosyal medya yayınlarıyla, MEB’e önerileriyle, …
EğitimBirSen
TürkEğitimSen
Eğitimİş
EğitimSen
AnadoluEğitimSen
TeçSen
YurtEğitimSen
TümEğitimSen
AtaSen
Binlerce CİMER, BİMER, MEBİM ve diğer resmi kanallardan talep başvurusu…
MemurÖğretmenlerin 31.08.2012’den beri mağduriyetinden haberdar binlerce kişi, bürokrasinin değişik kademelerinde memuröğretmen çözümüne hak veren onlarca yetkili makam-mevki,…
Dünya’ya bakışları farklı, hayata ilişkin düşünceleri birbirinden değişik olabilen toplumumuzun ayrı ayrı kesimlerinden bu kişilerin-yapıların açıklamaları… 31.08.2012’den bu yana onlarca kez hem yönetmelik mağduriyetinin giderilmesi hem de öğretmen açığına ek maliyet olmadan aynı ortak akılcı çözümde defalarca kesişti.
Optimum çözüm, KPSS ile EÖH dışı memurluk kazanmış gerçek öğretmenlerin memur kadrolarının MEB İlçe Emrine Verilmesidir.
MemurÖğretmenler olarak bilinen kamu personeli şöyle tarif edilebilir:
1) Memuriyet öncesi MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış MEB-ÖYGGM 12.05.2015/13 genelgesi ile de teyit edilen asil öğretmen olmuş asil memurlar ve kamu personeli
2) Üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirmiş, öğretmenlik yapma hakkına sahip aday öğretmen olacak asil memurlar ve kamu personeli
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un Anadolu Ajansı Editör Masası programı canlı yayınında 25.10.2018’de
(https://www.youtube.com/watch?v=clV5DwRMCsw)
“KPSS ile öğretmenlik dışı memuriyet kazanmış memurluk yapan, başka kurumlarda meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Zaten tasarruf dönemi de bana denk geldi. Memuröğretmenler ilgili bir planlamamız var.” şeklindeki açıklamaları doğrultusunda;
Eylül 2014’teki öğretmen ataması töreninde MEB müsteşarı Sn Yusuf TEKİN’ce yapılan konuşmada: “Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!” ifadesinden yola çıkarak,
KPSS ile kazanılan kadroların EÖH sınıfına, MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla geçirilmesi ile Devletimiz Bütçesine ek yük oluşmayacaktır.
Maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına göre de öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri (EÖH) memuriyet sınıfında öğretmen unvanıyla kurum içi ve kurumlar arası kaydırılması;
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 68-71-72 ve 74. maddeleri
* MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü
* T.C. Cumhurbaşkanlığı 11 Ekim 2018 /13 Genelgesi
* 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Genelge
* T.C. Anayasası 10. ve 17. maddeleri
* Anayasa Mahkemesinin 2012/931 başvuru numaralı 26.06.2014 tarihli kararı
doğrultusundaki mevzuat dikkate alınarak görevli oldukları yerleşim birimlerinde T.C. Anayasası 41. maddesi yönünde aile birliği korunarak kadroların EÖH’ye kaydırılıp bulundukları MEB ilçe emrine verilmesi yoluyla yapılabilir.
06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 31.08.2012’de yapılan değişiklik sonucu memuriyete esas hizmet süresine dayalı başlıklardan “Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama” kaldırılması, 17.04.2015 düzenlemesinde de geri gelmemesi mahkeme kararlarına aykırılık oluşturmakta, kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.
Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde görev yapmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinin, mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması ve kazanılmış hakları yok etmemesi gerektiği açıktır. Ayrıca;
1) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik ölçütlerine sahip şehit-gazi-malul yakınları, yönetmelikte kaldırılan ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016’da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.
2) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS’siz ÖABT’siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016’da alınmıştır.
3)“Kurumlararası Yeniden Atama” ile KPSS’siz önce öğretmenliğe atanmış sonra başka unvanda memurluğa KPSS’siz geçmiş ardından tekrar öğretmenliğe KPSS’siz dönmek isteyenler için atama dönemlerinde başvuru başlığı açık tutularak geçişler sağlanmıştır.
4) Dilekçelere istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçiş sağlanmıştır.
5) Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.
6) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.
7) KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB’e öğretmen olarak alınmıştır.
8) 5000 ders ücretli mülakatla devlet öğretmenliğine alınmıştır.
9) Yetiştirme yurtlarından memurluğa yerleştirilmişlerin KPSS’siz – ÖABT’siz, diplomaya dayalı öğretmenliğe (yönetmelikte kaldırıldığı belirtilen) geçişlerinin yapılması (gazi-malul yakınlarındakine benzer bir şekilde) durumu da ortadadır.
gibi son yıllardaki uygulamalar incelendiğinde;
10) İlgili ders branşında herhangi bir eğitimi-öğrenimi olmayan; Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Rehberlik, Öğretim Yöntem ve Teknikleri eğitim-öğrenimi olmayan ama ders ücreti ödenen kişilerden oluşan verimsiz “ücretli öğretmenlik”   
yerine devlet terbiyesi-kültürü yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip, idari-iş deneyimi yüksek; güvenlik soruşturmasından geçmiş sicilleri temiz; aralarında yüksek lisans  mezunlarının da bulunduğu “asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak” kamu personelinin MEB’e geçirilmesiyle yani KPSS ile memurluk kazanmış öğretmenlerle en uygun koşullarda verimle öğretmen açığının bir kısmı kapanacaktır.
Öğretmen olduğu halde kamu personelinin mezuniyet dışı unvanlarda EÖH memuriyet sınıfı dışında çalışmak zorunda bırakılması Devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.
Sonuç olarak:
Yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları “EÖH sınıfı dışı unvanlarda” kamu personeli görevlerini sürdüren “MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 ile 17.04.2015 değişikliği” sonucu mağduriyet yaşayan “MEB-TTKB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak” asil memurlardan isteyenlerin kadrolarının kamu yararına uygun diploma unvanında verimli personel istihdamı kapsamında memur olarak çalışılan ilçelerde” EÖH sınıfına ilçe emrine verilip MEB’e öğretmen unvanıyla kaydırılmasına dair 7,5 yıllık beklenti yetkili tüm makamlara arz edilmektedir.

www.vurgec.comİç giyimgiyimayakkabıçanta